🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nobel-díj
következő 🡲

Nobel-díj: Alfred Bernhard Nobel (Stockholm, 1833. okt. 21.-San Remo, 1896. dec. 10.) svéd vegyész, feltaláló és gyáros által alapított nemzetközi díj, amelyet 1901 óta halálának évfordulóján évente öt tárgykör kiemelkedő képviselőinek osztanak ki. - Nobel főleg a robbanóanyagokkal kapcsolatos találmányainak és azok gyártásának hasznából, valamint oroszo-i üzemeinek és bakui olajkútjainak jövedelméből alapította a díjat végrendeletével (1895. XI. 27.). Eszerint „a biztos értékpapírokba fektetett tőke éves kamatait 5 egyenlő részre kell osztani, és azok között kell kiosztani, akik az emberiségnek a megelőző évben a legnagyobb szolgálatot tették”. A fizikai és a kémiai ~at a Királyi Svéd Tud. Akad. ítéli oda „annak a személynek, aki a legjelentősebb felfedezést vagy találmányt érte el”; az orvos- és élettudományi ~at a stockholmi Kir. Karolina Orvosi Int. (Karolinska Institutet); az irodalmi ~at a Svéd Akad. „annak a személynek, aki az irodalom területéhez a legkiválóbb idealisztikus beállítottságú művel járult hozzá”; a békedíjat a norvég parlament, a Storting által a saját tagjai közül választott 5 tagú bizottság ítéli oda „annak a személynek, aki a legtöbbet, ill. a legjobbat tette a nemzetek közötti barátságért, az állandó hadseregek megszüntetéséért vagy csökkentéséért, a békekongresszusok létrejöttéért”. A békedíjat intézmények is megkaphatják, a többit csak élő személyek. - 1969 óta a fennállásának 300. évford-ja alkalmából a Svéd Közp. Bank által 1968: alapított közgazdaság-tud. Nobel-emlékdíjat is évente kiosztják, ugyancsak a Svéd Kir. Tud. Akad. döntése szerint. - A díjazottak kapnak egy okl-et az indoklás szövegével, egy aranyérmet és pénzjutalmat. A jutalom összege évről évre változik, a Nobel Alapítvány tőkéje éves hozadékának függvényében. Napjainkban a ~ pénzösszege kb. 1 millió dollár. - Egyes években (ha nem találtak díjazásra érdemes alkotást), leginkább háborúk idején, nem adják ki az összes díjat. A visszatartott díjat az alaptőkéhez teszik hozzá, ill. a köv. évben is kiosztható (ilyenkor 2 díjat adnak ki). - A döntést megelőző 1 évben biz-ok kérnek javaslatokat a jutalmazandókra a világ számos akadémiájának tagjaitól és egy-ek professzoraitól, valamint a már díjazottaktól. A jelöltek bármely nemzethez tartozhatnak. A februárig beérkezett javaslatok közül a biz-ok által kiválasztottakat terjesztik a döntésre jogosult intézmények elé, melyek évente okt. 15-ig határoznak. - A díjak megoszthatóak 2 v. legfeljebb 3 személy között. Ugyanaz a személy többször is részesülhet ~ban. A kiválasztottak a svéd ill. a norvég kir-tól dec. 10: veszik át a díjakat. Az át nem vett díjakat utólag is lehet kérni, de a pénzjutalom nélkül. - A döntés nem ritkán ellentmondásos visszhangot vált ki főleg az irod- és a békedíjjal kapcsolatosan, esetlegesnek v. célzatosnak, pol. ízűnek tűnik a választás. Pl. a békedíj kitüntetéseit illetően vitatott, hogy a háborúskodó felek - esetleg nem is véglegesnek bizonyuló - fegyverszünetet kötő megbízottai közül mindkét szembenálló személyt kitüntetik (USA-Vietnam, Palesztina-Izrael, Egyiptom-Izrael, Észak-Írország, Dél-Afrika). Az irod. és a termtud-ok terén az évente megszülető művek, ill. felfedezések bőséges választéka okoz gondot. - Az irod-ban aligha kerülhető el az ízléstől függő, szubjektív döntés. A termtud-ok tárgykörei között korunkban a határ egyre gyakrabban elmosódik, átfedések vannak, emiatt egyesek nem a saját tud-területüknek megfelelő díjat kapnak. - 2003-ig 13 m., ill. mo-i származású ~as volt: Lénárd Fülöp (1904: fizikai), Bárány Róbert (1914: orvosi), Zsigmondy Richárd (1925: kémiai), Szent-Györgyi Albert (1937: orvosi), Hevesy György (1943: kémiai), Békésy György (1961: orvosi), Wigner Jenő (1963: fizikai), Gábor Dénes (1971: fizikai), John C. Polanyi (1986: közgazdasági), Wiesel Elie (1986: béke), Oláh György (1994: kémiai), Harsányi János (1994: közgazdasági), Kertész Imre (2003: irodalmi). Közülük azonban csak Szent-Györgyi Albert vehette át a díjat mo-i lakosként, Mo-on elért eredményért. Békésy György a Mo-on megvalósított alkotásáért már az USA-ban dolgozva vette át. - Több alkalommal kaptak békedíjat ENSZ-vezetők és -szervezetek: 1954: és 1981: a Menekültügyi Főbiztosság, 1961: Dag Hammarskjöld (halála után), 1965: a Gyermekszervezet, 1969: a Munkaügyi Szervezet, 1988: az ENSZ-Békefenntartók; 2001: az ENSZ és Kofi Annan. - Gyakran jutalmaztak különféle békemozgalmakat, atomfegyver-ellenes személyeket és mozgalmakat, többször kapott díjat a Nemzetk. Vöröskereszt, így 1901: az alapító Henri Dunant, aki a Genfi Konvenció kezdeményezője; 1917: és 1944: a Vöröskereszt Nemzetk. Biz-a, 1963: a Vöröskereszt Nemzetk. Biz-a, megosztva a Vöröskereszt Társaságok Ligájával. - Kaptak békedíjat vallási szervezetek és személyek, többnyire népük védelméért v. segélymozgalmak szervezéséért: 1930: Lars Olof Jonathan →Söderblom svéd érs., az ökumenikus mozgalom vezéralakja; 1947: a Kvéker segélymozgalom angliai és USA-beli ága együtt; 1952: Albert →Schweitzer misszionárius orvos; 1958: Georges Henri Pire OP, a l'Europe du Coeur au Service du Monde menekültügyi segélymozgalom belga vez-je; 1979: Kalkuttai (B.) →Teréz anya; 1989: Tenzin Gyatso, a 14. dalai láma, Tibet vallási és pol. vez-je; 1996: Carlos Felipe Ximenes Belo pp. és Jose Ramos-Horta, Kelet-Timor vezetői. N.D.

The World Book Encyclopedia. 14. köt. Chicago, 1990. - 100 éves a ~. Szerk. Nagy Ferenc. Bp., 2001. - Bödők Zsigmond: ~as magyarok. Dunaszerdahely, 2001.