Magyar Katolikus Lexikon > N > Niedermayer


Niedermayer Antal (Gyula, Békés vm., 1868. jún. 13.-Bp., 1924. dec. 25.?): plébános, tanítóképzői tanár. - Kántor édesapja papnak szánta, így a temesvári szem. növendéke lett. Billentyűs és vonós hangszeres játéka, tenor hangja az ének-zenetanári hivatásra késztette. Dessewffy Sándor pp. képeztette tovább. 1891. II. 28: pappá szent., egyhm. írnok, IV. 15: Kisteleken, Nagykikindán, Zsombolyán, Földeákon, Magyarpécskán kp., 1893: a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. ének-zenetanára. A szegedi tanítónőképzőben is tanított. 1901: a szeged-belvárosi tp. karnagya, a helybeli vonósnégyes tagja. 1908. VII. 2: Szeged-Felsőközpont plnosa. - M: Jubilate Deo! Imádságos és énekes kv. a r.k. tanuló-ifj. használatára. Tóth Antallal. Szeged, 1902. - Imádjátok az Urat! Kath. imádságos és énekeskv. el. isk. használatra. Uo., 1903. - Magasztaljátok az Urat! Kath. imádságos és énekeskv. Uo., 1903. 88

Szinnyei XIV:353. - Schem. Csan. 1902:239. (*jún. 15.); 1916:180. - Csillik-Gácser 1994:83. - Gulyás/Viczián XIX:548.