Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemesboldogasszonyfa


Nemesboldogasszonyfa   →Alsópáhok