🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Népszövetség
következő 🡲

Népszövetség, Nemzetek Szövetsége (fr. Société des Nations), 1919. jún. 28.-1948.: a nemzetek együttműködése céljából, a →versailles-i békerendszer megtartására létesített szervezet. - A Szövetséges és Társult Hatalmak kezdeményezésére jött létre, Genf (Svájc) székhellyel. 1923: már 53 tagja volt (az USA nem lépett be). - 1922. VIII. 22: Mo. fölvételét kérte a ~be, mely IX. 19: döntött a Ny-mo-i határ ügyében. 1923. III. 15: a m. kormány a ~ Tanácsához fordult az →optánsok ügyében. A ~ döntése alapján IV. 23: Somoskőt [vára nélkül] és Somoskőújfalut visszacsatolták Mo-hoz. V. 23: Brüsszelben megkezdődött az optáns-per, melyben a ~ Tanácsa VII. 5: megegyezést ajánlott, mire Mo. a párizsi m-oláh döntőbírósághoz fordult. VII. 6: a m. kormány jegyzékben tiltakozott a ~ Tanácsánál az optánsok földjeinek kisajátítása ellen. IX. 24: a ~ elvetette a m. leszerelési javaslatot, IX. 29: jóváhagyta Mo. pénzügyi talpraállításának tervezetét. XII. 15: a ~ m. albiz-a 250 millió korona kölcsönt állapított meg Mo. államháztartása 2 és fél év alatti helyreállítására; a kölcsön futamideje 20 év, biztosítékul lekötötték Mo. vámjait, a dohány-, só- és cukormonopóliumot. 1924. I. 16: Londonban jóváhagyták a kölcsön tervezetét, de a jegyzőkv-et a →kisantant és Mo. közötti jóvátételi viták miatt csak III. 14: Genfben írták alá, a magyar-rumén egyezménnyel egyidejűleg. 1926. VI. 10-IX. 5: a ~ megszüntette Mo. pénzügyi ellenőrzését. 1927. III. 5: napirendre tűzték az erdélyi birtokperek tárgyalását. 1928. VI. 8: a feleket kölcsönös engedményekre szólították. A XII. 17-1929. VI. 26: Abbáziában kezdett közvetlen tárgyalások eredménytelenül végződtek, VIII. 26: az optánsok ügyét a m. kormány a ~ elé terjesztette, az IX. 16: közvetlen tárgyalásokra utasította, mire 1930. I. 4: a felek megegyeztek. 1934. VI. 5: a m-jugoszláv határsértések ügyében közvetlen tárgyalást javasolt. IX. 21: a m. megbízott az →utódállamok magyarellenes magatartása miatt a kisebbségvédelem nemzetk. szavatolását kérte (eredménytelenül). 1935. X. 9: Mo. elutasította az Abesszínia megtámadása miatt Olaszo. ellen alkalmazandó megtorlást. 1937. III. 6: a m. kormány csatlakozott a sp. polgárháborúba való be nem avatkozási javaslathoz. V. 28: a ~ Tanácsa az erdélyi magyarság beadványára válaszul kimondta: a rumén kormány köteles rendezni a csíki magánjavak tisztviselőinek nyugdíjügyét. VI. 28: ismét rendezték Mo. kölcsönügyét, kamatmérséklést és fizetési határidő-hosszabbítást adtak. - 1932. IX. 14: No., 1933. III. 27: Japán, 1937. XII. 11: Olaszo. kilépett a ~ből, 1938. III. 14: Tyrler, a ~ megbízottja közzétette utolsó jelentését. IV. 22: Chamberlain brit min-eln. négyhatalmi megegyezéssel kívánta átszervezni a ~et, sikertelenül. 1939. IV. 11: Mo., V. 8: Spo., Ro. kilépett a ~ből, IX. 30: a Nemzetközi Brigád a ~ fölkérésére kivonult Spo-ból. Finno. megtámadása miatt a ~ XII. 14: a SZU-t kizárta tagjai közül. - Formailag 1940-48: is létezett, 1948: bejelentették megszűnését. - Eszmei utóda az →Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). 88

M. Kisebbség 1929. IX. 16. (Szüllő Géza: Ügyünk és a ~) - M. Kisebbség 1933. XI:595. (Jaross Andor: A ~ és mi, kisebbségi m-ok) - M. Kisebbség 1938. III. 16. (Duka-Zólyomi Norbert: A Népszöv. Ligák és a nemzeti kisebbségek) - Új Idők lex. X:4756. - Diplomáciai lex. 1967: 601. - Dunatáj 1946:471.