Magyar Katolikus Lexikon > N > Nádor


nádor, nádorispán (lat. palatinus regni): a király után a legnagyobb méltóság Magyarországon 1848-ig. A bírói szervezetben nagybíró (→nagybírák). - I. (Szt) István óta létező tisztség, kezdetben →udvarbíró (comes curiae), palotaispán (palatinus comes). Már a 11. sz: ítélkezett a kir. udvarhoz tartozók fölött. I. (Szt) László törv-ei szerint (III. 3.) ha eltávozott az udvarból, a kir. pecsétjét helyettesénél kellett hagynia. Saját birtokán csak az udvarnokok és azok fölött bíráskodott, akik önként fordultak hozzá. - Helyettese, az al~ 1350-ig maga is adott ki ítéletlevelet. A 12. sz: a ~ gazd. hivatala, a kir. birtokok közp. vezetése az udvarispánra szállt át, a ~ csak bírói szerepet töltött be, de növekvő hatáskörrel. Már az →Aranybulla (1222) szerint mindenki fölött szabadon bíráskodhatott, de a fejvesztéssel és jószágpusztítással járó ügyeket csak a kir. tudtával intézhette el. - A ~nak a kir. helyett az udvarban gyakorolt bíráskodását is az udvarispán, a későbbi →országbíró vette át. 1485: az ún. ~i cikkelyek szabályozták hatáskörét: a ~ a kiskorú kir. gyámja, az ország főkapitánya, feladata a kir. és a rendek, s a rendek egymás közötti viszonyának egyensúlyban tartása, a kir. után a ~ a legnagyobb hatalmú országbíró, távollétében →királyi helytartó. A →kunoknak (utóbb a →jászoknak is) és →Dalmáciának főbírája. 1526 u. Pest-Pilis és Solt egyesült vm. örökös →főispánja, a nemesi had fővezére, a várak és végvárak felügy-je, az orsz. első zászlósura. - ~ok: 1038 e.: Aba Sámuel, 1055: Zache, 1057: Radó, 1066: Győr nb. Ottó, 1067 k. Radvány, 1075-91 e.: Gyula, 1091: Péter, 1094: Gyula, 1108-13: Uros fia János, 1131 k.-1138: Bozeta fia Fancsal, 1146-57: Belus bán, 1162-63 k.: Henrik (III. István ~a), 1163: Tamás (IV. István ~a), 1165-74 k.: Ampud bán, 1177 k.-83: Bikács nb. Farkas, 1184: Dénes, 1185-86: Tamás, 1192-93: Mog, 1197-98: Ézsau, 1198-99: Mog (másodszor), 1199-1201: Ják nb. Mika (Mihály), 1202-04: Benedek, 1205: Miklós, 1206: Mog (harmadszor), 1206-09: Győr nb. Csépán, 1209-12: Győr nb. Pot, 1212-13: Bár-Kalán nb. Bánk, 1213-14: Szák nb. Miklós, 1215-17: Kán nb. Gyula, 1219-22: Szák nb. Miklós (másodszor), 1222: Csanád nb. Teodor, 1222-26: Kán nb. Gyula (másodszor), 1226: Szák nb. Miklós (harmadszor), 1227-28: Apod fia Dénes, 1229-31: Mojs, 1231-34: Apod fia Dénes (másodszor), 1235-1241. IV. 11: Tomaj nb. Dénes, 1242 első felében: Hahót nb. Arnold, 1242-1245. IV. e.: Kán nb. László, 1245. IV. 11. e.-1246. VI. 15. u.: Türje nb. Dénes, 1246. VI. 15. u.-1248. V. 1. e.: Gut-Keled nb. István, 1248. V. 1. e.-IX. 15. e.: Türje nb. Dénes (másodszor), 1248. IX. 15. e.-1261. VIII. 21. u.: Rátót nb. Loránd, 1261. VIII. 21. u.-1267. II. e.: Héder nb. Kőszegi Henrik, 1263: Pécz nb. Dénes (István ifj. kir. ~a), 1266: Csák nb. Domonkos (István ifj. kir. ~a), 1267. II. e.-1270. V: Kemény fia Lőrinc, 1268: Tombold fia Benedek (István ifj. kir. ~a), 1270. V-1272. VI: Mojs, 1272. VI-XI: Kemény fia Lőrinc (másodszor), 1272. XI-1273. V. 12 e.: Rátót nb. Loránd (másodszor), 1273. XI-1274. IX. 27: Péc nb. Dénes (először), 1274. IX-1275. VI: Rátót nb. Loránd (harmadszor) , 1275. VI-XII. 4. e.: Héder nb. Kőszegi Miklós, 1275. XII-1276. VI: Csák nb. Péter, 1276. VI-1277. VII. e.: Héder nb. Kőszegi Miklós (másodszor), 1277. VII-XI: Csák nb. Péter (másodszor), 1277. XI-1278. III: Pécz nb. Dénes (másodszor), 1278. III-VI: Csák nb. Péter (harmadszor), 1278. VI-1280. VII: Csák nb. Máté, 1280. VII-1281. IV: Aba nb. Finta, 1281. IV-1282. VIII: Héder nb. Kőszegi Iván, 1282. VIII-1284. VII. e.: Héder nb. Kőszegi Miklós (harmadszor), 1286. X-1287. VII: Aba nb. Makján, 1287. VI-1288. VIII: Héder nb. Kőszegi Iván, 1288. VIII-1289. VIII: Aba nb. Amadé, 1289. VIII-1290: Básztély nb. Rénold (Dunán inneni ~), 1289. IX-1290: Héder nb. Kőszegi Miklós (negyedszer, Dunán túli ~), 1290: Mizse (Dunán inneni ~), 1290. VII-1291. II: Aba nb. Amadé (másodszor), 1291. II-XI: Héder nb. Kőszegi Miklós (ötödször), 1291. XI-1293 eleje: Szente-Mágocs nb. Mihály, 1293 eleje-XI: Aba nb. Amadé (harmadszor), 1293. XI-1295. XI: Héder nb. Kőszegi Miklós (hatodszor), 1295. XI-1296 vége: Aba nb. Amadé (negyedszer), 1296 vége-1297. X: Csák nb. Máté, 1297. X-1298. X. e.: Aba nb. Amadé (ötödször), 1298. X-1299. VII. u.: Pécz nb. Apor (Dunán túli ~), 1298. X-1299. VII. u.: Rátót nb. Loránd (Dunán inneni ~), 1299. IX. e.-1301: Aba nb. Amadé (hatodszor). - A ~i címet viselték 1301-1310. VI: Csák nb. Máté, 1301-08: Héder nb. Kőszegi Iván, 1303-1310. VI: Aba nb. Amadé, 1303-07: Ákos nb. István, 1303-07: Rátót nb. Loránd, 1304: Péc nb. Apor, 1305-10: Borsa nb. Kopasz Jakab. - Újból tényleges ~ok: 1310. VI-1315. III. e.: Borsa nb. Kopasz Jakab, 1315. III. e.-1320. VIII. u.: Rátót nb. Domokos, 1321. VII. u.-1322. VIII: Debreceni Dózsa, 1322. IX. e.-1327. VIII: Drugeth Fülöp, 1328. IX-1327. VIII: Drugeth Fülöp, 1328. IX-1333. VI: Drugeth János, 1333. VII-1342. VIII. 29. u.: Drugeth Vilmos, 1342. X-1356. III: Gilétfi Miklós, 1356. III-1367. IV: Kont Miklós, 1367. V-1372. X: László oppelni hg., 1372. X-1375. V: Lackfi Imre, 1375. X. 13. e.-1385. VIII. 28 u.: Garai Miklós, 1385. VIII. 28. u.-1386. X: Szécsi Miklós, 1386. X. 13. u.-1392. XI: Lackfi István, 1392. XI-1396. IX. 28: Jolsvai Leusták (török fogságba került), 1397. VI-1402. IX. vége: Bebek Detre, 1402. IX. vége-1433. XII. 5. u.: Garai Miklós, 1433. XII-1435. III: Pálóczi György (esztergomi érs., a ~i jelenlét bírája), 1435. III-1436. XII. vége: Pálóczi Máté, 1437. III. 7-1447. VII: Hédervári Lőrinc, 1447. IX-1458. VII. 27: Garai László, 1458. VII. 27-1484. XI: Guti Országh Mihály, 1486. I-1487. IX. 12: Szapolyai Imre, 1487. IX-1491 ősze: Nagylucsei Orbán (egri pp., a ~i jelenlét bírája), 1492. III-1499. XII. 23: Szapolyai István, 1500. II. 1-1503. II. 22: Geréb Péter, 1503. VIII-1504. IV: Ráskai Balázs (tárnokmester, a ~i jelenlét bírája), 1504. V-1519. II. 5: Perényi Imre, 1519. V. 28-1523. V: Báthori István, 1524. VIII-1525. VII. 6: Báthori István (másodszor), 1525. VII-1526. IV: Werbőczy István, 1526. IV. 24-1530. V. 3: Báthori István (harmadszor), 1530. II. 14-1534. I. 30: Bánffy János (I. János ~a), 1531. VI-1542. XI. 12: Thurzó Elek (országbíró, kir. helytartó), 1542. XII-1549. X. 22: Várday Pál (esztergomi érs., kir. helytartó), 1550. IV. 12-1554. III: Újlaki Ferenc (győri pp., kir. helytartó), 1554. III. 13-1562. VI. 2: Nádasdy Tamás, 1562. IX. 25-1568. VI. 14: Oláh Miklós (esztergomi érs., kir. helytartó), 1568. IV. 9-1572: Bornemisza Pál (erdélyi pp., kir. helytartó), 1572. VI. 24-1573. VI. 15: Verancsics Antal (esztergomi érs., kir. helytartó), 1573. IX. 1-1585. II: Radéczi István (egri pp., kir. helytartó), 1585. II. u.-1587. II: Draskovich György (kalocsai érs., kir. helytartó), 1587. VIII. 13-1596. XI: Fejérkövi István (nyitrai pp., kir. helytartó), 1597. I. 22-1601. IX: Kutassy János (esztergomi érs., kir. helytartó), 1602. II. 8-1605. X: Pethe Márton (kalocsai érs., kir. helytartó), 1607. VII. 7-1608. IX: Forgách Ferenc (esztergomi érs., kir. helytartó). -

Nádori helytartók: 1542. XI. 26-1553: Révay Ferenc, 1562. IX-1572. II. e.: Mérei Ferenc, 1572. II-1581. VI: Czobor Imre, 1582. I. 19-1608: Istvánffy Miklós. - Nádor: 1608. XI. 18-1609. V. 5: Illésházy István, 1609. XII. 10-1616. XII. 24: Thurzó György, 1618. V. 11-1621. VI. 23: Forgách Zsigmond, 1622. V. 16-1625. V. 1: Thurzó Szaniszló, 1625. X. 25-1645. IX. 11: Esterházy Miklós, 1646. IX. 25-1648. VIII: Draskovich János, 1649. III. 24-1654. II: Pálffy Pál, 1655. III. 15-1667. III. 27: Wesselényi Ferenc, 1667-1670. IX: Nádasdy Ferenc (országbíró, kir. helytartó), 1670. X. 18-1681. VI: Szelepcsényi György (esztergomi érs., kir. helytartó), 1681. VI. 13-1713. III. 26: Esterházy Pál, 1714. X. 14-1732. II. 20: Pálffy Miklós, 1732. IV. 5-1741. VI: Lotharingiai Ferenc (kir. helytartó), 1741. VI. 22-1751. III. 24: Pálffy János, 1751. V. 11-1765. X. 26: Batthyány Lajos, 1765. XI. 11-1781: Albert szász hg. (kir. helytartó), 1790. XI. 12-1795. VII. 12: Sándor Lipót főhg., 1795. VII. 20-1796. XI. 12: József főhg. (kir. helytartó), 1796. XI. 12-1847. I. 13: József főhg., 1847. I. 15-1848. IX. 23: István főhg. (†1867. III. 1., kir. helytartó is). 88

Fraknói Vilmos: A ~i és országbírói hivatal eredete... Pest, 1863. - Nyers Lajos: A ~ bírói és okl. adó működése a 14. sz-ban, 1307-1386. Bp., 1934. - Hóman-Szekfű I, II. - Eckhart 1946:168. - Szentpétery 1985:95. - Fallenbüchl 1988:69.

Nádor (1896-ig Novák) Béla, Szentlélekről nev., Piar (Tokaj, Zemplén vm., 1854. júl. 23.-Szentgyörgy, 1928. okt. 10.): gimnáziumi tanár. - 1870. IX. 8: Vácott lépett a r-be, 1876. I. 23: szerz. fog-at tett, 1878. VIII. 4: pappá szent. 1885: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1877: Privigyén, 1879: Szentgyörgyön (Pozsony vm.), 1880: Máramarosszigeten, 1886: Veszprémben, 1888: Nagykárolyban, 1904: Máramarosszigeten, 1907: Podolinban, 1913: Nagykanizsán gimn. tanár, 1914: Máramarosszigeten, 1917: Magyaróváron, 1920: Szentgyörgyön nyugdíjas. - Cikkei: máramarosszigeti kath. algymn. értes. (1885: Minők voltak Cicero nézetei az istenségről s miképen egyeznek azok a ker. vallással?), nagykárolyi kath. főgymn. értes. (1893: Kalászatok a tört. és a hazafias költészet mezején) - M: Költői zsengék 1893-1903. Máramarossziget, 1904. 88

Szinnyei IX:1100. (s.v. Novák) - Koltai 1998:266. - Gulyás/Viczián XIX:26.

Nádor Ferenc (Kismaros, Pest vm., 1921. febr. 7.-): lelkipásztor, a →Pázmáneum utolsó spirituálisa. - A váci piar. gimn-ban éretts. A teol-t Vácott végezte, itt 1947. VII. 22: pappá szent. Mpp-e Innsbruckba küldte drálni, 1951. V. 16: teol. dr., de a hazatérését kérvényező levelére nem kapott választ. 1947-51: az Innsbruck környéki menekülttáborokban kisegítő lelkész, 1950-51: hittanár az innsbrucki m. gimn-ban. 1951-55: a bécsi Pázmáneum spirituálisa (1955: végeztek az utolsó Mo-ról küldött növ-ek). Közben vasárnaponként bécsi pléb-kon, néha m. miséken is kisegítő és ált. isk-kban hitoktató. - 1955: a bécsi főegyhm-ben Gainfarnban (Alsó-Au.), majd Bécsben (18. ker. Weinhaus, 9. ker. Liechtental, Schubert pléb.) káplán, gimn. hittanár, 1975: Bécs 19. ker. Glanzing pléb-n kisegítő lelkész. Közben 1957: az isk. főhatóság fölkérésére a bécsi és alsó-au. középisk-kban fölhatalmazott vizsgáztató m. nyelv és irod-ból, főként érettségin. 1981: mint hittanárt nyugdíjazták, Unterolherndorfban (Alsó-Au.) plnosi jogkörrel provizor. - 1989: hazatért, Vecsés-Felsőtelepen h. plnos, majd Gyálon és Dabas-Sáriban kisegítő lelkész. 1992: mivel csak Au-ban volt betegbiztosítása, gyógykezelésre Bécsbe ment, ettől kezdve kisegítő lelkész Bécs-Glanzing pléb-n és a Caritas Öregotthonban. s.k.