Magyar Katolikus Lexikon > N > Nádor


Nádor (1896-ig Novák) Béla, Szentlélekről nev., Piar (Tokaj, Zemplén vm., 1854. júl. 23.-Szentgyörgy, 1928. okt. 10.): gimnáziumi tanár. - 1870. IX. 8: Vácott lépett a r-be, 1876. I. 23: szerz. fog-at tett, 1878. VIII. 4: pappá szent. 1885: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1877: Privigyén, 1879: Szentgyörgyön (Pozsony vm.), 1880: Máramarosszigeten, 1886: Veszprémben, 1888: Nagykárolyban, 1904: Máramarosszigeten, 1907: Podolinban, 1913: Nagykanizsán gimn. tanár, 1914: Máramarosszigeten, 1917: Magyaróváron, 1920: Szentgyörgyön nyugdíjas. - Cikkei: máramarosszigeti kath. algymn. értes. (1885: Minők voltak Cicero nézetei az istenségről s miképen egyeznek azok a ker. vallással?), nagykárolyi kath. főgymn. értes. (1893: Kalászatok a tört. és a hazafias költészet mezején) - M: Költői zsengék 1893-1903. Máramarossziget, 1904. 88

Szinnyei IX:1100. (s.v. Novák) - Koltai 1998:266. - Gulyás/Viczián XIX:26.

Nádor Ferenc (Kismaros, Pest vm., 1921. febr. 7.-): lelkipásztor, a →Pázmáneum utolsó spirituálisa. - A váci piar. gimn-ban éretts. A teol-t Vácott végezte, itt 1947. VII. 22: pappá szent. Mpp-e Innsbruckba küldte drálni, 1951. V. 16: teol. dr., de a hazatérését kérvényező levelére nem kapott választ. 1947-51: az Innsbruck környéki menekülttáborokban kisegítő lelkész, 1950-51: hittanár az innsbrucki m. gimn-ban. 1951-55: a bécsi Pázmáneum spirituálisa (1955: végeztek az utolsó Mo-ról küldött növ-ek). Közben vasárnaponként bécsi pléb-kon, néha m. miséken is kisegítő és ált. isk-kban hitoktató. - 1955: a bécsi főegyhm-ben Gainfarnban (Alsó-Au.), majd Bécsben (18. ker. Weinhaus, 9. ker. Liechtental, Schubert pléb.) káplán, gimn. hittanár, 1975: Bécs 19. ker. Glanzing pléb-n kisegítő lelkész. Közben 1957: az isk. főhatóság fölkérésére a bécsi és alsó-au. középisk-kban fölhatalmazott vizsgáztató m. nyelv és irod-ból, főként érettségin. 1981: mint hittanárt nyugdíjazták, Unterolherndorfban (Alsó-Au.) plnosi jogkörrel provizor. - 1989: hazatért, Vecsés-Felsőtelepen h. plnos, majd Gyálon és Dabas-Sáriban kisegítő lelkész. 1992: mivel csak Au-ban volt betegbiztosítása, gyógykezelésre Bécsbe ment, ettől kezdve kisegítő lelkész Bécs-Glanzing pléb-n és a Caritas Öregotthonban. s.k.