🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > munkavédelem
következő 🡲

munkavédelem: Magyarország területén a szervezett munkavégzés munkavédelmi szabályaira vonatkozó előírásokat a 1993. évi XCIII. Törvény. határozza meg. A törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. – A törvény meghatározza az állam, a munkáltatók és a munkavállalók jogait és kötelezettségét annak érdekében, hogy a munkahelyeken teljesüljenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei. – A biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy határozza meg a jogszabály, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. – A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, mint munkavédelmi hatóság látja el. A munkavédelmi hatóság tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályban meghatározott ajánlattevő részére a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kötelezettségekről. – A munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket, hogy azok a munkavédelemmel kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák, és kötelezettségeiket teljesíthessék. – A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed: a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak megvalósítását is; b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításával kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek teljesítésére; c) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére; d) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre. – A munkavédelmi hatósági feladatok ellátása kiterjed a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak szakmai irányítására. V.G.