🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > munkabaleset
következő 🡲

munkabaleset: a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben ért baleset, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. – A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybe vétele során éri. – Nem tekinthető ~nek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. V.G.

A munkavédelemről szóló Törvény 1993.