🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > moldvabányai püspökség
következő 🡲

moldvabányai püspökség, Moldaviensis, 1413-1523: egykori püspökség Moldvában. - A 15. sz. elején Lengyo. fokozott érdeklődéssel fordult Moldva felé. Alexandru cel Bun moldvai vajda (ur. 1400-32) 3. felesége, Ryngalla II. (Jagello) Ulászló lengy. kir. (ur. 1386-1434) unokahúga volt. Az ő közvetítésére XII. Gergely p. (ur. 1406-15) 1413. VIII. 7: létrehozta a ~et a halicsi érsség suffr-aként. A p. fölhatalmazta a kamenieczi pp-öt, hogy sztelje pp-ké Ryza János OP-t, akit V. Márton p. (ur. 1417-31) 1417: erősített meg. Ryza 1421: búcsút kérő levelében említi a Luxemburgi Zsigmond ném-róm. cs. és m. kir. (ur. 1387-1437) fennhatósága alá tartozó Moldva r.k. vallású részében lévő ~et. 1476: Fenesi (-72), Fenesi v. Insula Péter (1476-?Péter mpp. →Moldvabányáról áttette székhelyét →Nyeszterfehérvárra. - A ~ a magyar. és lengy. pol. küzdelmek jegyében működölétezett. A többségükben lengy., de a magyar. pp-ök is keveset v. egyáltalán nem tartózkodtak székhelyükön, s folyamatosan ellentétben álltorzsalkodtak a ferencesekkel. Mindez kedvezett a →huszitizmus térhódításának. Báthori István erdélyi vajda (1479-93) ellen föllázadt székelyek Moldvába menekültek, így a r.k. m-ok többségbe kerültek a szászokkal szemben. Ekkortól m. pp-öket nevezett ki a Szentszék. A ~ 1523: szűnt meg hivatalosan, utána a város prot. lett. - Mpp-ei: 1413: Ryza János, 1438: Szepesi Péter OP, 1447: Miklós?, 1457-72: Kaminecz János OFMConv, 1476-84?: Szigeti Péter; 1488: Dobriolanus Simon OP, 1497: Bácskai Tamás OP, 1503(?): Thanczi Antal, 1510-23: Marinoschi MarinovszkyMihály. H.P.-88

Memoria Trans.1843:LXV. - Eubel I:345. - Sánta 1913:81. - Auner 1915:89. - Domokos 2001:575. - Jakubinyi 2004:61.