Magyar Katolikus Lexikon > M > midianiták


midianiták: nomád arab törzsszövetség (Ter 25,2) →Midián területén. - A ~ tevéikkel olykor portyázni indultak és megtámadták a Jordántól Ny-ra eső országrészt, és egészen Jiszreel síkságáig előnyomultak (Bír 6-8: Gedeon). A pusztában jól ismerték a járást, és vezették az Egyiptomba ill. a Palesztinába tartó karavánokat (Ter 37,28.36; →izmaeliták: 37,25.27; 39,1 és Szám 10,29). - →Mózes a fáraó elől elmenekülve a ~ földjén telepedett le, elvette egy midianita pap lányát (Kiv 2,15-21), őrizte apósának, Jetrónak a juhait (3,1), és a pusztában „az Isten hegyénél” áldozati lakomát tartott vele (18,1-12). **

BL: 1255.