Magyar Katolikus Lexikon > M > menekültek lelki gondozása Ausztriában


menekültek lelki gondozása Ausztriában: Bécsben már a 18. sz: gondoskodni kellett az idegenek lelkipásztori ellátásáról: m., cseh, olasz, szerb lelkészek Mária Terézia (ur. 1740-80) óta dolgoztak Bécsben. A 19/20. sz. fordulóján a város 2/3-a nem ném. nyelvű volt. A ~ az egész ország ter-én a II. vh. után kezdődött, mert 1945: 1,6 mill. menekült rekedt Au-ban, köztük táb. elkészek és papok, akiket a mpp-ök szívesen inkardináltak, és rájuk bízták honfitársaikat. Au. K-i egyházmegyéi (Bécs, Eisenstadt, St. Pölten, Graz, Linz) 1955-ig orosz zónában voltak, ezért a menekültek a Ny-i egyhm-kben, az ang-fr-amerikai zónában húzódtak meg. - A ~ eleinte az egyhm. karitászok feladata volt, a lelkészek is zömében karitatív munkát végeztek, mert a nemzetk. segélyszervek általuk osztották szét az élelmiszer-, gyógyszer-, ruhacsomagokat. - Lelkipásztori gócpont lett Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Graz, s még Vorarlberg is, innen jártak ki a lelkészek kb. 100 menekülttáborba. Egységes vezetés nem volt, minden egyhm. a saját lehetőségei szerint oldotta meg a ~ szervezeti részét. Au. csak 1970: vezette be az egységes irányítást a Pastoralis Migratorum Cura pápai instrukció alapján. Az idegenajkúak nemzeti ig-ja volt Balogh Vince. - A Mo-ra vissza nem tért menekültek zöme Au-ból az USA-ba, Kanadába, Ausztráliába és a skandináv államokba ment tovább, sok pappal együtt. A háborús menekültekből kb. 50 ezer m. maradt Au-ban, ők fölvették az osztrák állampolgárságot, beilleszkedtek és többen magas pozíciókba kerültek. Kb. 2%-uk gyökértelenné, s hosszasan v. végleg lelkibeteggé vált. - A háború utáni menekültek tanácsért, tolmácsért szívesen fordultak a lelkészekhez, de amilyen gyorsan tudtak, továbbvándoroltak. - A második nagy menekülthullám 1956 végén érkezett Au-ba, a kb. 200 ezer menekültből 7 ezer nem ment tovább. A tanulókorúaknak isk-kat nyitottak, főleg Felső-Au-ban, Tirolban és Salzburgban, ahol még érettségizhettek is. Az egyetemisták számára egy. lelkészeket neveztek ki. - A 3. menekülthullám 1989/90: érkezett Mo-ról, de főleg Erdélyből. - A ~ számára 2000: a legnagyobb gond a lelkipásztori utánpótlás. Nagy előny, hogy a külföldön élő m-oknak van saját pp-e (→Miklósházy Attila), de külön m. lelkésze 2001: már csak Bécsnek (→Hegyi György) és Linznek van. Bécsből és Mo-ról ideigl. kisegítők vesznek részt a ~ban. Különös jelentősége van →Mariazellnek, ahol a pannonhalmi bencések biztosítják az állandó m. gyóntatót (→Kühár Ferenc Ede). Balogh Vince