🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mellékországok
következő 🡲

mellékországok, hűbéres tartományok: a magyar királyság idején azok az országok, melyek a →Magyar Szent Korona fennhatósága alá tartoztak, anélkül, hogy Magyarországgal egy államot alkottak volna: Bolgárország, →Ráma (Bosznia), →Galícia, →Kunország, →Lodoméria, →Moldva, →Szerbia. - A Szt Korona fennhatósága abban nyilvánult meg, hogy a ~ évi adót fizettek, háborúba segédcsapatokat küldtek, fejedelmeiket a m. kir. megerősítette és védelmébe fogadta. A ~ megtartották ősi jogaikat és szuverenitásukat. - Galícia és Lodoméria Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) idejében Lengyo., a többi mellékország a 16. sz: a török birod. hatalma alá került. Ennek ellenére a m. kir. címei között fölsorolták őket, zászlóikat a koronázáskor a kir. előtt vitték. Címereik a m. nagycímeren láthatók: Galícia (Gácsország): 3 aranykorona; Lodoméria: kék mezőben két sakkozott pólya; Kunország: ágaskodó koronás oroszlán; Bosznia: vörös mezőben kardot tartó kar; Bulgária: három farkas; Szerbia: fekete vadkanfej, szájában nyíllal; Moldva: bikafej.  88

Pallas XII:495. - Bertényi Iván: Kis m. címertan. Bp., 1983:81.