Magyar Katolikus Lexikon > M > május elseje


május elseje: 1. a magyar népi kalendáriumban jeles nap, a tavasz teljes hatalmába lépésének örömünnepe. Az 1930-as években még eleven szokás szerint a legények sokfelé estétől az erdőben töltötték az éjszakát, éjfélig csak bús, azután vidám nótákat énekelve ittak, táncoltak. Hajnal felé hazaindultak →májusfát állítani, utána néhol zeneszóval köszöntötték a tekintélyesebb gazdákat, az egyh. és világi főembereket. Délelőtt v. a köv. vasárnap, a templom után leánysétát (→legényséta) tartottak, délután táncos batyusmajálist rendeztek; itt-ott ezen választották a →pünkösdi királyt is. - ~ évnegyedkezdő, ezért →gonoszjárónap is, a rossz távoltartására égő gyertyát tettek az ablakba, bodzaágat tűztek az ablak fölé. Üresnap a borsóra, de termőnap a kenderre, néhol az aranyosvíz merítésének és a télnek rámutatónapja. - 2. a munka (munkásösszefogás) nemzetközi ünnepe. 1889: Párizsban a II. Internacionálé alakuló kongresszusa határozta el (az 1886 V. 3-4-i chicagói munkástüntetések 4 halottja emlékére) évenkénti megünneplését, összekötve a 8 órás munkanap követelésével. 1890 u. a munkáspártok szervezésében ~n v. máj. első vasárnapján évente megünnepelték, e napot az anarchista és komm. pártok zavargások keltésére használták. 1917 u. Szovjet-Oroszo-ban (1945 u. a →népi demokráciákban is) áll. ünn. és munkaszüneti nap, a komm. pártok számára kötelező ünnepség volt, melynek lényege: tömeg fölvonulása zászlókkal, a vezetők arcképeivel és táblákra festett jelszavakkal, gyakran karneváli hangulatot keltve. - Mo-on 1890-1914: az egyesülési, gyülekezési szabadság, a 8 órás munkanap és a választói jog követelése kötődött hozzá, 1914-17: betiltották. 1919. V. 1: a vörös május döbbentette rá a munkásságot valóságtartalmára, ezért 1920-44: csak illegális komm. szervezkedésekkel próbálkoztak a kormány elleni tüntetésekre fölhasználni. 1948-89: többnyire kötelező volt részt venni a fölvonulásokon. 1990 u. munkaszüneti nap lett. - 3. Munkás Szt József ünnepnapja. XII. Pius p. (ur. 1939-58) 1955. V. 1: alapította. Először 1956. V. 1: ülte az Egyh. mint Szt József, a Bold. Szűz Mária jegyese, a munkások és a →munka patrónusának ünnepét. **-88

MN IV:276. - Magyar ~k. Bp., 1953.