Magyar Katolikus Lexikon > M > Muzsik


Muzsik Mária, Takáts Ágostonné (Bp., 1922. dec. 3.-): tanár, →KALOT-munkatárs. - A szegedi tudegy-en mat-fiz-fil. szakon végzett. 1947: feleségül ment →Takáts Ágostonhoz, akivel →Kerkai Jenő munk. a KALOT-ban. Jó tárgyalókészsége miatt Kerkai minden női vonatkozású tárgyalásra ~t küldte. Az Actio Catholica nőbiz-ában, a Jézus Szíve Szövetségben, a Mária Kongregációk orsz. közp-jában képviselte a jezsuita r. szoc. közp-ját (Centrum Sociale), s tartotta a kapcsolatot a női r-ek főnöknőivel. 1948: tbc-ben megbetegedett. Fölgyógyulása után 4 gyermeket szült, s 30 é. középisk. mat-fiz. tanárként dolg. Rokkantnyugdíjasként, tolókocsiban írta gyakorlati, pszichológiai, ped. kv-eit, melyek a →Katolikus Leánykörök Szövetsége kiadásában jelentek meg. s.k.