🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Murri
következő 🡲

Murri, Romolo (Monte San Pietrangeli, Itália, 1870., aug. 27. – Róma, 1944. márc. 3.): áldozópap, publicista, a kereszténydemokrata Olasz Néppárt (Partito Popolare Italiano; PPI) egyik alapítója. – A teol-t Rómában a Gregorián Egy-en végezte, 1893: sztelték pappá. Széleskörű szociológiai és kulturális publicisztikai tevékenységet folytatott. Részt vett az olasz egyetemi diákszövetség (Federazione universitaria cattolica italiana) létrehozásában. Alapítója a Vita Nuova (1896) és a Cultura Sociale (1898-1906) szociális irányultságú katolikus folyóíratoknak és a Societa Italiana di Cultura kulturális szövetségnek, amelyekkel főleg a papság kulturális és szociális érdeklődését kívánta fölkelteni. Törekvése volt, hogy Itáliában létrejöjjön egy szociális célokért küzdő katolikus párt, a Szocialista Párt befolyásának csökkentésére (noha szervezeti felépítési mintának éppen az alulról építkező szocialistákat tartotta). Róma 1870: elfoglalása és a pápai állam felszámolása óta az olasz politikai életben való részvétel teljes egyházi tilalom alatt állt, még a hívekre, sőt a szavazásokban való részvételre kiterjedően is. ~ ezt a tilalmat kívánta túlhaladni egy világi irányítású katolikus párttal. 1900: kereszténydemokrata csoportot szervezett az Opera dei Congressi katolikus szociális szervezeten belül, amelyből ugyanabban az évben Rómában a Katolikus Kongresszuson megalakult az Olasz Néppárt. A Néppárt sikeresen terjedt, de működése leállt, mivel az egyházi vezetők csak a kulturális tevékenységét engedélyezték, megtiltva a politikai szereplést (XIII Leó: Graves de Communi enciklika, 1901). Másrészt a csoport tevékenysége belső feszültséget keltett az Opera szervezetében; ezért X. Pius pápa 1907: feloszlatta az Opera dei Congressi-t. – ~ 1905: megalapította a Lega democratica nazionalet (Nemzeti Demokratikus Ligát), a politikai életben való katolikus szellemű, de független szereplésre. Szerkesztette a Liga lapját, a Rivista di Cultura-t. 1906: figyelmeztetést kapott X. Pius pápa Pieni l'animo enciklikájában, majd 1907: felfüggesztették, 1909: kiközösítették. A Cultura Sociale folyóiratot már 1906: meg kellett szüntetnie. – A Nemzeti Demokratikus Liga képviselőjeként szocialista és radikális támogatással 1909: jutott be a parlamentbe. Mivel kiközösítése X. Pius pápa modernizmus elleni küzdelme keretében történt (bár teológiai szempontból nem volt köze a modernizmushoz, csak a közéleti tevékenység egyházi korlátozását kifogásolta), Liga-beli társai elhúzódtak tőle, ezért 1911: kilépett a Ligából és a radikális csoporthoz csatlakozott, egy klerikalizmus nélküli egyházképet képviselve. 1912: Megnősült. 1913: katolikus támogatás híján nem sikerült újraválasztatnia magát. Ezután csak publicisztikával foglalkozott. A Szentszékkel való ismételt tárgyalások után XII. Pius pápa 1943: feloldotta a kiközösítését. Mivel 1944: meghalt, már nem vehetett részt a háború utáni kiváló szereplésében annak a Democrazia Cristiana-nak, amelynek alapításában oly nagy része volt. N.D.

Niels 1995:51. – NCE 2003. X:69.