🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Munkálatok
következő 🡲

Munkálatok, Pest-Bp., 1833-: a →Központi Papnevelő Intézet növendékpapsága →Magyar Egyházirodalmi Iskolájának kiadványai (fordítások, dolgozatok, tanulmányok). - Első Munkálatjai a pesti növendékpapság Magyar Iskolájának. Pest, 1833. - Másodévi Munkálatai a pesti növendék-papság m. Isk-jának. 1835. - Munkálatai a pesti növendékpapság m. Isk-jának. 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843. - Áhitatosság zsengéje. 1843. - A pesti növendékpapság m. isk-jának munkálatai. 1844, 1845, 1846, 1847, 1848. - Jaís Egyed atyának szép és tanulságos elbeszélései. 1846. - Hepp: Keresztény egyhtört. 1847. (4. kiad. 1861.) - Scheffmacher: Kérdés alatti hitágazatok katekizmusa. 1847. - Munkálatok a pesti növendékpapság egyhirod. isk-jától. 1852. - Tavaszvirány. Imakv. 1852. - Munkálatok. 1853, 1854. - Gr. Nádasdy P. Ferenc néhai kalocsai érs. 1855. - Ruinart, Theodorik: Hiteles vértanúi emlékiratok. 1-3. köt. 1855-57. - Szeretet Gyöngyei. 1855. - Munkálatok. 1858. - Szt Ágoston: Isten városáról 1-8. kv-e. 1859; 9-16 kv-e. 1860; 17-22. kv-e. 1861. - Segur: Mi az egyház? Röpirat. 1861. - Magyar Sz. Erzsébet, thüringiai hgnő tört. (1207-1231). 1861. - Munkálatok. 1862. - Hehn-Hahn Ida: Mária Regina. Regény. 1-2. köt. 1863. - Manahan, Ambrus: A kath. egyház diadala az első században. 1864. - Dudik: Sz. Erzsébet ereklyéinek föltalálása. 1864. - Balmes, J.: A protestantismus és katholicismus, vonatkozással az európai polgárisodásra. 1-2. köt. 1865-66. - Maistre, J.: A pápáról. 1867. - Wisemann, N.: A tudomány összhangzásban a kinyilatkoztatással. 1868. - Döllinger, J.: Kereszténység és egyh. az alapítás korában. 1869. - Reusch, F. Henrik: Szentírás és természet. 1870. - Lüken, Heinrich: Az emberi nem hagyományai. 1871. - Leroy, Louis: A történelem kath. bölcsészete. 1-2. köt. 1872-73. - Séda Ernő: A közp. papnövelde m. egyhirod. isk-jának tört. 1874. - Hergenröther, J.: A kath. egyh. és keresztény állam történeti fejlődésében s vonatkozással a jelen kor legfontosabb kérdéseire. 1-2. köt. 1874-75. - Reischl, Wilhelm: Munkáskérdés és szocializmus. 1876. - Périn, Karl: A ker. társad. törv-ei. 1877. - Lüken, H.: Az emberi nem származási okmánya, vagyis a mózesi teremtés-történet, megvilágítva és megerősítve a népek hagyományai és a termtud. által. 1878. - Stöckl, Albert: Az anyagelviség. 1878. - Mair, C.: Az oktatásszabadság. 1879. - Simár, Theophil: A babona. 1879. - Emlékkv. az isk. fennállásának 50. évére. 1881. - Hettinger, F.: A kerség válsága. Ford. Dedek Crescens Lajos. 1883. - Moulart, Nándor: Az egyh. és az állam. 1-2. köt. 1884-85. - Ratzinger, Georg: Az egyh. szegényápolás tört. 1-2. köt. 1886-87. - Hammerstein L.: Edgár v. az atheizmusról a tiszta igazságra. 1888. - Schneider, Wilhelm: A szellemekben való újabb hit. 1889. - Silvio, Antoniano: A keresztény nevelés. 1890. - Haas, G. E.: A modern társad. hamis eszméi az igazság fényénél. 1891. - Cathrein, V.: Az államhatalom feladata és jogköre. 1892. - Zubriczky Aladár: A modern szabadkőművesség és a társad. 1893. - Weiss, A. M.: Az életbölcseség zsebkönyve. 1894. - Cathrein, V.: A socialismus. 1895. - Pesnell, E.: Az élet drámája. 1896. - Majunke Pál: A porosz-német kultúrharc tört. 1-2. köt. 1897-98. - Madaun: A kath. ujjászületése Angolországban a XIX. sz-ban. 1899. - Hammerstein L.: Boldogságunk az egyházban. 1899. - Joly, H.: A nagy emberek lélektana. 1900. -: A szentek lélektana. Ford. Buzsáky Imre. 1901. - Meschler, M.: A Szentlélek-Isten. 1902. - Bougaud, Emil: Szt Chantal élete és a Visitatio-rend eredete. 1-2. köt. 1903-04. - Scheeben, M.: Az isteni malaszt fensége. 1905. - Bougaud, Emil: Szt Vince élete és a missiópapok kongr-jának megalapítása. 1-2. köt. 1906-07. - Kneller, A.: A ker. és a modern termtud. úttörői. Adatok a XIX. sz. művelődéstört-éhez. 1908. - Mercier: Kispapjaimhoz. 1910. - Cathrein, V.: Kath. világnézet. 1911. - Bossuet: Elmélkedések az evang-ról. 1-2. köt. 1913-14. - Donat: A tud. szabadsága. 1-2. köt. 1915-16. - Saviczky Ferenc: Az élet értelme. 1920. - Hirscher, J.: Önámítás. 4. kiad. 1923. - Godefried, H.: A lélek hazája. 1925. - Jubileumi emlékkv. 1831-1931. - Az ezerkilencszáz éves szentmise. 1934. - Wagner, P.: Az élet kis művészei. 1935. -: A nagy kir. katonái. 1935. -: Lángoló szívecskék. 1936. -: Mai lányok életstílusa. 1936. - Faber, F. W.: Ez nagy szentség valóban! 1938. -: Mindent Jézusért! 1940. **

Munkálatok, Nyíregyháza, 1997-: a Nyíregyházi Görög Katolikus Szent Atanáz Hittudományi Főiskola lapja. - Megj: rendszertelenül. Szerk. Ivancsó István. Kiadó: G.K. Hittud. Főisk. 88