🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mucsi
következő 🡲

Mucsi, Tolna m.: plébánia a pécsi egyhm. tamási esp. ker-ében. - 1333: Muchi, már pléb. Tp-át Szt István kir. tit-ra sztelték, a mait 1783: építették. A törökök 1526 u. elpusztították. A pléb-t Tevel, Hőgyész, majd Závod filiájából 1745: alapították újra. Org-ját (1/9 m/r) 1888: Unger Endre építette, 1930 az →Angster gyár átépítette (op. 1067.). Harangjait (145 és 125 kg) 1927: a Harangművek Rt. Bpen öntötte. Kegyura 1880: Apponyi Sándor gr. Anyanyelve 1880: ném.; 1910: ném., m.; 1940: ném., m. - Plébánosai: Bayermann János, 1750: Issl Jakab, 1754: Sturen Károly, 1773: Lorber Maximilian, 1777: Kogler Alajos, 1778: Simon Márton, 1779: Mihelits János, 1802: Mildner Simon, 1820: Nagy József, 1832: Nagy Ferenc, 1866: Kallenberger (Tarbéczi) József, 1897: Háj Ede, 1905: Major Károly, 1918: Kaufmann János, 1940: Feuerbach Péter (*1908; a Gestapo elől bujdosott, 1946. XI: a kitelepített sváb híveinek nyújtott segítség miatt 3 hónapig fogva tartották, majd rendőri felügyelet alatt állt; 1948: Ny-ra távozott, távollétében 15 é. ítélték), 1948: Somhegyi József, 1960: Kaufmann Ferenc, 1970: Ónodi János, 1988: Klein Mihály. 1996-tól Hőgyész (Hopp Ferenc, 2000 e. Szabó József) látja el. - Lakói 1840: 1595 r.k., 1 ev., 3 izr., 198 egyéb vall., össz. 1797; 1910: 2173 r.k., 6 ev., 3 ref., 10 izr., össz. 2192; 1940: 2296 r.k., 2 ref., 1 egyéb vall., össz. 2299; 1983: 650 r.k., össz. 694. - 1948: 6 tanerős r.k. ált. isk-jában 325 tanuló. **

Gerecze II:895. - Schem. Qu. 1914:146; 1981:257. - Patay 1982. - Hetényi Varga I:330. - MKA 2000:279.

Mucsi András (Szentes, Csongrád vm., 1929. jan. 16.-Esztergom, 1994. febr. 22.): művészettörténész. - 1947-49: a szegedi tudegy. lat-tört., 1949-52: az ELTE művtört.-muzeológia szakos hallg-ja. 1952: a békéscsabai Munkácsy Mihály Múz. muzeológusa, 1953: az esztergomi Keresztény Múz-ban, 1973-91: a szentendrei Ferenczy Múz-ban művészettörténész. Kk. egyetemes és magyar festészettel, ill. kortárs magyar festészettel foglalkozott, számos kiállítást rendezett. - Fm: Az esztergomi Keresztény Múz. Képtára. Többekkel. Bp., 1964. (ném-ül, ang-ul, oroszul is). - Kolozsvári Tamás. Uo., 1969. - Mo-i miniatúrák. Vál., bev. Uo., 1970. - Gótikus és reneszánsz táblaképek az esztergomi Keresztény Múz-ban. Esztergom, 1973. (ném-ül, ang-ul, fr-ul is). - Az esztergomi Keresztény Múz. Régi Képtárának katalógusa. Uo., 1973. (ném-ül, ang-ul is). - Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára az esztergomi Keresztény Múz-ban. Bp., 1978. (ang-ul, ném-ül is) **

KMML II:846.