Magyar Katolikus Lexikon > M > Moszkva


Moszkva: 1. város. 1147: említik először Vlagyimir fejedség határváraként. 1237: a tatárok lerombolták. 1282: a nagyfejed-ek székhelye, fölépült a fallal bekerített Kreml, 'városközpont' (székesegyház, fejed. palota, előkelők palotái). Az első kőtp-ot 1326: építették. 1365: a várost tűzvész pusztította. 1470-től itáliai építészek bőv. III. Iván cár (ur. 1462-1505) idején lépett ~ Bizánc nyomába („harmadik Róma”). 1586: fallal kerítették. 1703: Szentpétervár a főv., de 1894-ig továbbra is ~ban koronáztak. 1812: Napóleon rövid időre elfoglalta, ettől kezdve ~ az orosz nemzeti helytállás jelképe. 1918: ismét Oroszo. fővárosa. - 2. ortodox patriarchátus: →moszkvai patriarchátus. - 3. A kat. egyh. ~ban. A 17. sz. elején a ferencesek és a jezsuiták voltak jelen rövid ideig. A külf. kat-ok a 18. sz. elején megalapíthatták a Szt Péter-Pál-, 1789: a Szt Lajos-tp-ot (fr-k számára). Lelkipásztori szolg-ukat kapuc-ok és jezsuiták látták el. 1917: névleg fölállítottak egy exarchátust a ~i gör. kat-ok részére. A mogiljovi érsség fölszámolása (1920) és a kat-ok üldözése után az USA 1933: kapott egy lelkészt követségi alkalmazottainak ellátására. A II. vh. óta a külföldiek számára ismét van istentiszt. a Szt Lajos-tp-ban (fr., 1950-től litván pap vezetésével). Az 1991. IV. 13: alapított latin szert. apostoli adminisztratúra 2002. II: érsség lett. Suffr-ai Szaratov, Novoszibirszk és Irkutszk. **

LThK 1993. VII:497.