Magyar Katolikus Lexikon > M > Morvay


Morvay M. Valéria (Miskolc, Borsod vm., 1860. dec. 4.-Bp., 1935. szept. 25.): szerzetesnővér, az →Isteni Szeretet Leányai Társulata magyarországi tartományának főnöknője. - 1874. VIII. 28: lépett a r-be. A tanítónői okl-et az angolkisassz-oknál nyerte, az int-ben alkalmazták, ~ volt az első m. tanítónő. 1879. VIII. 18: ideigl. fog-at tett, ekkor kapta a Valéria szerz-nevet. 1885. VIII. 4: örök fog-at tett. 1895: a 4 o-os polg. isk. vezetését bízták rá. 1901: az int. főnöknője, s egyúttal r. tanácsosnő. Újraszervezte a cselédotthont, szabályozta a cselédek elhelyezését. 1903: a bpi Széchenyi-hegyen vásárolt villában otthont és üdülőt alakított ki az idős, beteg szerz-nők elhelyezésére. 1909: megindította az egyéves női keresk. szaktanf-ot. 1913. IX. 25-1914. V. 5: az USA-ba utazott, New Yorkban otthont nyitott a m. lányok részére. 1920. XI: az USA-ban folytatta a munkát, az amerikai telepítvény önálló m. prov. lett. 1923. XI: a generális főnöknő vizitátoraként újra Amerikába utazott. 10 év alatt 10 rházat nyitottak az USA-ban. 1924. XII. 9: Bpen új anyaház építését kezdte meg, melyet 1927. VI. 12: szenteltek föl. 1930. IX. 1: új leánygimn-ot nyitott. Kormányzása alatt vidéken több házat, isk-t, üdülőotthont hozott létre. Részt vett a Kat. Háziassz-ok Mária u. int-ének szervezésében, és 7 é. át kezeltette a Kat. Munkásnők Otthonát. Az I. vh. alatt 40 személyes kórházat szereltetett föl, a háború után a szegény egy. hallg-k részére szervezett menzák egyikének adott helyet, s ezt 11 é. át folytatta. D.M.

Novák Lajos: M. M. V., az Isteni Szeretet Leányai Társulata mo-i tart. főnöknőjének emlékezete. Bp., 1935.

Morvay Mária Etelka, KN (Királyrév, Pozsony vm., 1890. dec. 31.-Gyón, 1956. jún. 16. ): szerzetesnő. - 1908. VIII. 8: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo 1911. VII. 22: tette. Zsámbékon internátusi felügy. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Morvay (?-ig Jakubchich) Ráfael Rudolf, OPraem (Freyberg, Morvao., 1838. ápr. 5.-Jászó, 1882. dec. 18.): gimnáziumi tanár. - 1858. IX. 8: Jászón lépett a r-be, 1862. IX. 21: ünn. fog-at tett, 1864. IX. 12: pappá szent. 1865: Rozsnyón gimn. tanár, 1866: Jászón teol. tanár, 1867: az I. félévben Kassán, a II. félévben Rozsnyón tanított, 1868: a rfőn. jegyzője, 1870: Nagyváradon a nyelvészeti o. tanára, 1877: Jászberényben gimn. tanár, 1882. III. 2: betegen visszatért Jászóra. - M: A nyelv aesthetikája. Nagyvárad, 1874. 88

Szinnyei IX:331. - Stefancsik-Kovács 1978:134. (79.) (s.v. Jakubchich alias Morvay)

Morvay Terézia Sarolta, FMMN (Ciffer, Pozsony vm., 1885. jún. 8.-Montreal, Kanada, 1965. okt. 8.): szerzetesnő. - 1900. X. 22: Cifferben lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1903. VII. 9: első, 1907. II. 9: utolsó fog-át uo. tette. Kanadai misszióba ment, Quebecben dolg. **

Miklósi 1936:194.