Magyar Katolikus Lexikon > M > Morlin


Morlin Imre, SJ (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1917. jan. 15.-Pilisvörösvár, 2003. júl. 22.): tartományfőnök, lelki író. - A kőszegi katonai alreál isk-ban, majd Bpen a Ludovika Akad-n tanult. 1938: tüzérhadnagy. 1941: az or. frontra került, ősszel az újonnan szervezett M. Kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródisk. kiképző tisztje Nagyváradon. 1944: az arcvonal közeledtekor a Dunántúlra került. Decemberben Bpen önként jelentkezőkből, főként hadapródisk. növ-ekből megalakította a közel 100 fős „Morlin páncéltörő csoport”-ot, ennek parancsnokaként vett részt Bp. védelmében. 1945. I. 15: megsebesült, szovjet fogságba esett, az Ural-hg. É-i részére, a karpinszki táborba vitték. Hadifogsága után 1947. VI. 29: érkezett vissza Bp-re. Szomódon a téglagyárban dolgozott, 1948. VI. 30: belépett a JT-ba. A szerz-ek elhurcolása után 1950: kőműves segédmunkás, majd a Kőbányai Szerelvénygyárban gépmunkás. Titokban folytatta a teol-t, 1957. I. 25: Kisberk Imre titokban pappá szent., a Bp-Rokolya u. Külső-Angyalföldi Szűz Mária Keresztények Segítsége pléb. sekrestyése, miséző papja és hitoktatója. Regényes formába foglalt hittan-anyagát sokszorosították, emiatt 1964. XII. 8: letartóztatták, 10 hónapi börtönre ítélték. 1965. XI: szabadult, visszatért a Rokolya u. pléb-ra. 1969: Budafok-Felsőváros kp-ja. - 1981-83: Rómában lelkigyakorlatvezetést tanult, hazatérve a leányfalui Lelkigyakorlatos Házban lelkigyakorlatokat adott. 1984-90: m. tartfőn. 1990: a új Radványi u. jezsuita öregotthon házfőn-e, 1993: Makkosmária lelkésze, 1995: a Mária u. rendházban dolg. - 2002. I. 31: a piliscsabai Szt Erzsébet-otthon lakója. - M: Csibi. Ifj. reg. Szeged, 1991. - A ker. nagykorúság lelkitükre. Uo., 1991. - A 11 apostol. Ifj. reg. Kecskemét, 1993. - A csodálatos kép. Ifj. reg. Uo., 1993. - A zöld börönd titka. Reg. Uo., 1993. - Az aranykereszt. Ifj. reg. Uo., 1993. - Jegyesekkel beszélgetünk. Fejes Máriával. Uo., 1994. - A katasztrófa. Reg. Uo., 1994. - Klaudiusz. Reg. Uo., 1995. - Koki és társai. Ifj. reg-ek. Uo., 1995. - Templom az erdőszélen. Uo., 1996. - A csillagos pók hálójában. Reg. Uo., 1998. s.k.