🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Morel
következő 🡲

Morel Gyula, SJ (Bp., 1927. dec. 17.-Innsbruck, Au., 2003. szept. 30.): szociológus, egyetemi tanár. - 1946. VII. 30: lépett be a JT-ba. 1948-: a Pázmány Péter Tudegy-en teol-t, fil-t, szociológiát tanult, azután a lőveni egy-en és Chantilly-ben, a teol. akad-n. 1957. VII. 28: Enghienben (Fro.) pappá szent. 1962: a bécsi egy. a szociológiai dr-ává avatta. 1952-54: ifj. nevelő Münchenben. 1962: részt vett a bécsi →Magyar Egyházszociológiai Intézet megszervezésében. Az innsbrucki egy-en 1968: docens, 1969: r. tanár és a szociológiai int. vez-je, 1977: a társad. és gazd-tud. kar dékánja. - M: Das Gesicht der Gemeinde. Innsbruck, 1968. - Religion in der kommunistischen Presse. Uo., 1968. - Bilanz des ung. Katholizismus. András Imrével. München, 1969. - Ergebnisse und Aufgaben der Liturgiereform. Uazzal. Uo., 1969. - Glaube und Säkularisierung. Kiad. Innsbruck-Wien-München, 1972. - Handbuch des ung. Katholizismus. Kiad. András Imrével. Wien, 1975. (2. kiad. 1984; ang. Hungarian Catholicism) - Enthüllung der Ordnung. Innsbruck, 1977. - Führungsrolle und Wertsystem. Göttingen-Toronto-Zürich, 1980. - Führungsforschung. Kritische Beiträge. Kiad. Meleghy Tamással. Uo., 1980. - Werbung für Atheismus in Ungarn. Inhaltsanalyse der Zeitschrift „Világosság”. Wien, 1981. - Kirche in Übergang, die Kath. Kirche Ungarns 1945-1982. András Imrével. Uo., 1982. (ang-ul: Church in Transition. Vienna, 1983) - Grundkurs der Soziologie. H.n., 1986. - Ordnung und Freiheit. Innsbruck-Wien, 1986. - Szociológia. Bécs, 1989. - Soziologische Theorie. München-Wien, 1992. - A jövő biztosabb, mint a múlt. Őszinte kísérlet a lényeg keresésére. Bp., 1995. - Radikale Kirchenreform. 2003. - 1965: Bécsben a Mérleg alapító munk., a római Katholikus Szemle munk. - Betűjegye és írói nevei: M. Gy., Julius Morel; Káldi György; Keresztély Julius Morel. Bo.Gy.-T.E.

Bölöny 1984:561. - Borbándi 1992:262. - Nagy 2000:270.