🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Montschiedel
következő 🡲

Montschiedel Boldizsár (15. sz.): kinevezett püspök. - A 19. sz. pp-jegyzékekben 1454-58: zágrábi pp-ként említik. Kinevezése a kir. kegyúri jog tört-ében különleges. Cillei gr., aki Döbrenthei Tamás zágrábi székfoglalását megakadályozta, Erzsébet kirnétől 15 é. kapott kiváltság alapján a zágrábi ppségre a jogtudor ~ radmansdorfi plnost nevezte ki. A kápt. és a kir. hozzájárulása s a p. előterjesztés után 1455: beiktatták. Mivel a díjakról 1455. I. 28: Rómában Döbrenthei kötelezvényt adott, de őt a pécsi pp. beiktatni nem tudta, ~t egyh. átokkal sújtotta. →Carvajal bíb., a keresztes hadjárat szervezésével megbízott p. követ ezt Cillei pártfogására tekintettel visszavonta, így ~ a ppség birtokában maradt. 1456. XII: Cillei Ulrik meggyilkolása után ~ nyomtalanul eltűnt. A ppi névjegyzékekben csak a 19. sz. kiadásúak említik, a 20. sz-iakban 1455-58: Döbrenthei Tamás a zágrábi pp. T.E.

Mendlik 1864:117. (1454-58: pp.) - Schem. Zagr. 1870:IX. (34.) (s.v. Balthasar) - Matković 1888:XII. (39.) (s.v. Balthasar) - Fraknói 1895:544.