🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Montréal
következő 🡲

Montréal: 1. érseki székhely Kanadában. Az 1836: alapított ppség 1886. VI. 8: érsség lett. Suffr-ai: Joliette, Saint-Jean-Longueuil, Saint Jérôme, Valleyfield. - 1399 km²-en 2002: 2.246.471 l, 1.570.650 h, 246 pb, 607 ep, 796 szp, 104 ád, 1372 sz, 5275 szn, 41 ni, 42 ki-e volt. - Áll. egy-én a teol. fakultást 1878, egyh. egyetemi fakultását 1932: alapították. - 2. Magyarok Nagyasszonya egyházközség. Magyar emigránsok az 1920-as években érkeztek nagyobb számban Montrealba. 1928-ig →Hédly Jeromos OFM gondozta őket és misézett kis kp-kban. Megalakította a Szent Erzsébet Katolikus Nőegyletet és a Szent Imre ifjúsági egyesületet. →Rácz József váltotta, megszervezte az Oltáregyletet és a Szent Név Társulatot, valamint a Szent István Egyletet. Vettek egy Katolikus Magyar Otthont is és megalakult a Katolikus Magyar Társadalmi Egyesület is. - 1932: az érs. Henri Gaboury fr. papot nevezte ki a magyarok lelkészévé, aki nagy szorgalommal megtanult m-ul. Megalapította a Societe de St. Vincent de Pault a rászorulók megsegítésére. 1933-ban megérkeztek a Szociális Testvérek és 36 évig vezették az iskolát. Ft. Tp-ot vettek, melyet 1934: szenteltek fel, mellette plébház is épült. Megalakult a m. cserkészcsapat is.  - Horváth Miklós OFMConv Egyházközségi tanácsot és iskolaszéket szervezett, Nőegyletet és Ifjúsági Egyletet alapított. 1942-megvettek a tp. mellett két házat, melyekből Katolikus Magyar Ház és összejöveteli terem lett. A Cecilia Énekkar is megalakult. 1945-ben a magyar családok száma 285 volt. 1947-ben meglátogatta az egyházközséget Mindszenty József bíb. aki az ottawai Mária-kongresszusra érkezett. - 1949-51: új emigránsok érkeztek, velük m.  papok is , akik időnkint besegítettek a lelkipásztori munkába:  Zrinyi József SJ és Bieleck József SJ, akik az Immaculete Conception jezsuita kollégiumban laktak és a Szív újságot szerkesztették; Borbély István SJ, aki teológiát tanított ugyanott. 1953: Fodor Pál SJ lett a plnos állandó segítője, hiszen most már 384 családról kellett gondoskodniuk, ami kb. 1310 főt jelentett. Alkalmilag Völgyesi János is besegített. A görögkatolikusokat időközönként  →Papp György látogatta. A plébánia közben megvett Rawdonban egy füves területet, ahol a cserkészek és egyéb szervezetek különböző rendezvényeket tartottak. - 1956-ban sok új menekült érkezett, velük együtt Tóth Gyula, így Fodor atya teljesen a menekülteknek szentelhette idejét. A régi és új emigránsok közt feszültség támadt, amit türelmes munkával igyekeztek elsimítani. Az idősebb emigráns nők részére megmaradt a Magyarok Nagyasszonya Egylet, a fiatalabbak viszont a Szent Erzsébet Egyletbe gyülekeztek. Mindkét szervezet sokat segített a tavaszi bál, Anyák napja, nyári magyar iskola és piknikek megszervezésében. A Katolikus Lányok Egyesülete is létrejött. - 1960: a pléb. vezetését szervita atyák vették át. Hajdusik Tarziciusz új tp. építésébe kezdett. A tp. felépítése 450.000 dollárba került. Leger bíboros 1963. VII. 11: szentelte fel. 1973: Mindszenty bíboros ismét meglátogatta az egyhközs-et. - 1975. VIII. 1: a jezsuiták vették át a pléb. vezetését: Chilla Raymond lett a plnos (francia tanár volt New Yorkban), Csókay Károly (Santiagóban a szegénynegyedben pasztorált) és  Deák Ferenc (franciát tanított az egyetemen) Chiléből érkeztek az itteni szolgálatra. Csókay a cserkészekkel, Deáka magyar iskolával foglalkozott. 1978: sikerült elégetniük a tp-építéssel kapcsolatos adósságlevelet. Chilla atya ötlete volt egy magyar otthon építése kb. 200 szobával az idős magyarok számára, ami meg is valósult. - 1979: Chilla atyát a Szív újság szerkesztőjének nevezték ki és ezért Hamiltonba költözött, Deák Ferenc lett az utódja. Neki ideiglenesen segítségére voltak Csókayn kívül, Bóday Jenő SJ, az Imaapostolság promótora és Kaszap István ügyének előmozdítója, az újmisés Fülöp József SJ, Bourdeaux Ottó SJ, . Kiss Lajos SJ és Eördögh András SJ. Néha Németh Antal SVD is eljött segíteni Granbyből, ahol a verbita kollégiumban élt és dolgozott. 1984: Ifjúsági Otthont építette a tp. mellé. - 1986-ban Csókay Károly lett  a plnos, , de Deák továbbra is maradt főleg az ifjúsági munkára. Csókay bevezette a Cursillót és a Renewal mozgalmat. 1993: ismét Deák Ferenca plnos, most már egyedül, alkalmi segítséget az Ottawában tanuló erdélyi papoktól és 1998-ig Bóday atyától kapott. - 1997-ben Seregély István érs.  is ellátogatott Montrealba. Közben 1989-ben P. Miklósházy Attila SJ pp. 1989-: majd minden évben meglátogatta Montrealt a búcsú alkalmával és többször bérmált. - Plébánosai: 1928: P. Hédly Jeromos OFM, Rácz József, 1932: Henry Gaboury, 1936:  Wesselényi Miklós OFMConv,  1937:  Horváth Miklós OFMConv,  1960:  Hajdusik Tarzicius OSM, 1968:  Gáti Lajos OSM, 1969:  Furák Tibor OSM, 1972:  Dely Brunó OSM, 1975:  Chilla Raymond SJ, 1979:  Deák Ferenc SJ, 1986:  Csókay Károly SJ, 1993-: Deák Ferenc SJ. - 3. M. Kat. sajtója: 1930-31: Magyarok Nagyasszonya, Our Lady of Hungary, Notre-dames des Hongrois, 1961-: Értesítő, 1951-?: Ecclesia, 1960-63(?): Harang.  Mi.A.

1. AP 2002:398, 952. - 2. Török 1978:349. - Magyarok Nagyasszonya Egyházközség, 1928-2003. Emlékfüzet. Montreal, 2003. - Miklósházy 2005:92.**


Montréal: 1. érseki székhely Kanadában. Az 1836: alapított ppség 1886. VI. 8: érsség lett. Suffr-ai: Joliette, Saint-Jean–Longueuil, Saint Jérôme, Valleyfield. – 1399 km²-en 2002: 2.246.471 l, 1.570.650 h, 246 pb, 607 ep, 796 szp, 104 ád, 1372 sz, 5275 szn, 41 ni, 42 ki-e volt. – Áll. egy-én a teol. fakultást 1878, egyh. egyetemi fakultását 1932: alapították. – 2. Magyarok Nagyasszonya egyházközség. Magyar emigránsok az 1920-as években érkeztek nagyobb számban Montrealba. 1928-ig →Hédly Jeromos OFM gondozta őket és misézett kis kp-kban. Megalakította a Szt Erzsébet Katolikus Nőegyletet és a Szt Imre ifjúsági egyesületet. →Rácz József váltotta, megszervezte az Oltáregyletet és a Szt Név Társulatot, valamint a Szt István Egyletet. Vettek egy Katolikus Magyar Otthont is és megalakult a Katolikus Magyar Társadalmi Egyesület is. – 1932: az érs. Henri Gaboury fr. papot nevezte ki a magyarok lelkészévé, aki nagy szorgalommal megtanult m-ul. Megalapította a Societe de St. Vincent de Pault a rászorulók megsegítésére. 1933: megérkeztek a Szociális Testvérek és 36 évig vezették az iskolát. Tp-ot vettek, melyet 1934: szenteltek fel, mellette plébház is épült. Megalakult a m. cserkészcsapat is. – Horváth Miklós OFMConv egyházközségi tanácsot és iskolaszéket szervezett, Nőegyletet és Ifjúsági Egyletet alapított. 1942: megvettek a tp. mellett két házat, melyekből Katolikus Magyar Ház és összejöveteli terem lett. A Cecilia Énekkar is megalakult. 1945: a m. családok száma 285 volt. 1947: meglátogatta az egyházközséget Mindszenty József bíb. aki az ottawai Mária-kongresszusra érkezett. – 1949–51: új emigránsok érkeztek, velük m. papok is, akik időnkint besegítettek a lelkipásztori munkába: Zrinyi József SJ és Bieleck József SJ, akik az Immaculete Conception jezsuita kollégiumban laktak és a Szív újságot szerkesztették; Borbély István SJ, aki teológiát tanított ugyanott. 1953: Fodor Pál SJ lett a plnos állandó segítője, hiszen most már 384 családról kellett gondoskodniuk, ami kb. 1310 főt jelentett. Alkalmilag Völgyesi János is besegített. A gör.kat-okat időközönként →Papp György látogatta. A plébánia közben megvett Rawdonban egy füves területet, ahol a cserkészek és egyéb szervezetek különböző rendezvényeket tartottak. – 1956: sok új menekült érkezett, velük együtt Tóth Gyula, így Fodor atya teljesen a menekülteknek szentelhette idejét. A régi és új emigránsok közt feszültség támadt, amit türelmes munkával igyekeztek elsimítani. Az idősebb emigráns nők részére megmaradt a Magyarok Nagyasszonya Egylet, a fiatalabbak viszont a Szt Erzsébet Egyletbe gyülekeztek. Mindkét szervezet sokat segített a tavaszi bál, Anyák napja, nyári magyar iskola és piknikek megszervezésében. A Katolikus Lányok Egyesülete is létrejött. – 1960: a pléb. vezetését szervita atyák vették át. Hajdusik Tarziciusz új tp. építésébe kezdett. A tp. felépítése 450.000 dollárba került. Leger bíboros 1963. VII. 11: szentelte fel. 1973: Mindszenty bíboros ismét meglátogatta az egyhközs-et. – 1975. VIII. 1: a jezsuiták vették át a pléb. vezetését: Chilla Raymond lett a plnos (francia tanár volt New Yorkban), Csókay Károly (Santiagóban a szegénynegyedben pasztorált) és Deák Ferenc (franciát tanított az egyetemen) Chiléből érkeztek az itteni szolgálatra. Csókay a cserkészekkel, Deák a m. isk-val foglalkozott. 1978: sikerült elégetniük a tp-építéssel kapcsolatos adósságlevelet. Chilla atya ötlete volt egy m. otthon építése kb. 200 szobával az idős magyarok számára, ami meg is valósult. – 1979: Chilla atyát a Szív újság szerkesztőjének nevezték ki és ezért Hamiltonba költözött, Deák Ferenc lett az utódja. Neki ideiglenesen segítségére voltak Csókayn kívül, Bóday Jenő SJ, az Imaapostolság promótora és Kaszap István ügyének előmozdítója, az újmisés Fülöp József SJ, Bourdeaux Ottó SJ, Kiss Lajos SJ és Eördögh András SJ. Néha Németh Antal SVD is eljött segíteni Granbyből, ahol a verbita kollégiumban élt és dolgozott. 1984: Ifjúsági Otthont építettek a tp. mellé. – 1986: Csókay Károly lett a plnos, de Deák továbbra is maradt főleg az ifjúsági munkára. Csókay bevezette a Cursillót és a Renewal mozgalmat. 1993: ismét Deák Ferenc a plnos, most már egyedül, alkalmi segítséget az Ottawában tanuló erdélyi papoktól és 1998-ig Bóday atyától kapott. – 1997: Seregély István érs. is ellátogatott Montrealba. Közben P. Miklósházy Attila SJ pp. 1989–: majd minden évben meglátogatta Montrealt a búcsú alkalmával és többször bérmált. – Plébánosai: 1928: P. Hédly Jeromos OFM, Rácz József, 1932: Henry Gaboury, 1936: Wesselényi Miklós OFMConv, 1937: Horváth Miklós OFMConv, 1960: Hajdusik Tarzicius OSM, 1968: Gáti Lajos OSM, 1969: Furák Tibor OSM, 1972: Dely Brunó OSM, 1975: Chilla Raymond SJ, 1979: Deák Ferenc SJ, 1986: Csókay Károly SJ, 1993: Deák Ferenc SJ. – 3. M. Kat. sajtója: 1930–31: Magyarok Nagyasszonya, Our Lady of Hungary, Notre-dames des Hongrois, 1961–: Értesítő, 1951–?: Ecclesia, 1960–63(?): Harang. Mi.A.

1. AP 2002:398, 952. – 2. Török 1978:349. – Magyarok Nagyasszonya Egyházközség, 1928–2003. Emlékfüzet. Montreal, 2003. – Miklósházy 2005:92.