🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Monoszlay
következő 🡲

Monoszlay János, Krjančić, Monozlovius (†Zágráb, 1584. nov. 3.): megyéspüspök. - Miksa kir. 1568: nevezte ki pécsi pp-nek, megkapta a jászóvári prépságot s a zalavári és kapornoki apátságot; XIII. Gergely p. 1573. V. 15: megerősítette, ekkor zágrábi knk. is. 1575: zágrábi prép. 1578. X. 29: töltötte be a pécsi széket, Rudolf 1578. IV. 12: kinevezte zágrábi mpp-nek, amit XIII. Gergely X. 29: megerősített. Egyik alapítója volt a bécsi horvát koll-nak. - Utóda a pécsi széken 1579. II. 6: Telegdi Miklós, a zágrábin 1585. III. 8: Heresinczy Péter. T.E.

Haas 1845:287. (38.) - Schem. Qu. 1857:23. (38.); 1940:8. (40.) - Nagy VII:554. (s.v. M. Jeromos!) - Mendlik 1864:63. (s.v. Monoszloy J., 1568-69: pécsi pp.), 117. (s.v. Monoszlay J.) - Schem. Zagr. 1870:X. (55.); 1917:XXIII. (46.) - Gams 1873:388. (50.), 376. (38.) - Brüsztle I:406. - Matković 1888:XIV. (50.), LVII. (495.) - Margalits 1900:131. - Eubel III:298. (s.v. Monoszloy, 1573. V. 15: pécsi pp.), 359. (s.v. Monozlocius, 1578. X. 29: zágrábi pp.) - Jászóvári névt. 1941:41. (a prép-ok között nincs!) - Kolarić 1995:269. (címer)