🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Monoszlói
következő 🡲

Monoszlói András (Nagyvárad, Bihar vm., 1552.-Bécs, 1601. dec. 11.): megyéspüspök. - Egy. tanulm-ait Bolognában és Bécsben végezte, 1574: pappá szent. 1573-79: a nagyszombati gimn. tanára, 1580-82: ig-ja. 1578. VI. 22-1585: esztergomi knk., 1580: hitszónok és pozsonyi knk., 1586: felhévízi prép., 1599: szerémi vál. pp., 1599. VI. 21: veszprémi mpp., 1600. VI. 26: a törökhöz küldött békekövet. Műveiben a trienti zsin. szellemében írt ellenreformációs hitvitázó írásai Pázmány munkásságát készítették elő. Jeles nyelvművelő. - Jelentős kvtárából 13 köt. 2000: a győri ppi kvtárban. - Fm: Apologia. Nagyszombat, 1588. - De cultu imaginum. Uo., 1589. - De invocatione et veneratione Sanctorum. Uo., 1589. - De gratia ac libero hominis arbitrio et de voluntate Dei. Uo., 1600. - Saját kézírású tankv-ei a pozsonyi kápt. levtárában. A pozsonyi Szt Márton-tp-ban nyugszik. - Utóda a szerémi c-en (mely 1601-04: üres) 1604. III. 12: Erdődy István; a veszprémi szék 1602: üres, utóda 1603. IX. 8: Újlaky Lajos. 88

Mendlik 1864:50. (58.) (s.v. Monoszloj, 1597: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (s.v. Franc. Monoszlóy, 1596. XII. 17: veszprémi pp.), 387. (s.v. Andreas Monoszloy, 1600-†1601. XII. 11: veszprémi pp.) - M. Sion 1886:831. - Zelliger 1893:338. - Kollányi 1900:181. (szerémi pp. - csak itt!) - Eubel III:352. (s.v. Franciscus Monoszlóy, 1596. XII. 17: pp.; Andreas Monosloy, 1599. VI. 21: veszprémi pp.) - Schem. Vesp. 1916:XIX. (57.) (s.v. Monoszlóy, 1596. VII. 10-†1601. XII. 11: veszprémi pp.) (Gamsnál és Eubelnél Ferenc és András, itt csak András - Ferencről nem írt!) - Szinnyei IX:275. - Peisch Alajos: ~ (1552-1601). Bp., 1941. - MItB I:323. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:102.

Monoszlói Demeter   →Csupor Demeter

Monoszlói Miklós   →Vásári Miklós