🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Molotov-Ribbentrop paktum
következő 🡲

Molotov-Ribbentrop paktum, Moszkva, 1939. aug. 23.: szovjet-német megnemtámadási szerződés. - Vjacseszlav Mihajlovics Molotov (1890-1986) szovjet és Joachim von Ribbentrop (1893-1946) ném külügymin. kötötte az 1926. IV. 25-i berlini ném-szovjet barátsági és semlegességi szerződés alapján. Kimondták, hogy a felek tartózkodnak minden egymás elleni erőszaktól és támadástól. Ha valamelyik fél harmadik hatalommal háborúba keveredik, azt a hatalmat a másik fél nem támogatja, pol-jukat kormányaik a jövőben egyeztetik. A másik fél elleni pol. csoportosulásban nem vesznek részt. A 10 évre kötött ~ titkos kiegészítő jegyzőkv-ében leírták K-Eu. fölosztását: Finno., Észto., Letto. és Lengyo-nak a Narev, a Visztula és a Szan folyóktól K-re levő ter-e a SZU, Ny-Lengyo. ném. érdekterület. A felek elismerték Litvánia érdekeit a vilnói ter-en, a nácik a Besszarábiára vonatkozó szovjet igényt. - A ~ után IX. 1: No. Ny-ról lerohanta Lengyo-ot, melyet K-ről IX. 17: a SZU is megtámadott; a ném-ek IX. 21-23: visszavonultak a ~ meghatározta határvonalra, átadva az általuk már megszállt lengy. ter-et a Vörös Hadseregnek (→Katyn). 88

Diplomáciai lex. 1967:599. (s.v. német-szovjet megnemtámadási egyezmény) - Sípos 1994:10. - Hegedűs 2001:190. (s.v. német-szovjet megnemtámadási szerződés)