🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mohay
következő 🡲

Mohay Ádám János, OCist (Kajmád-Simonmajorpuszta, Tolna vm., 1896. ápr. 12.-Tolna, 1960. márc. 17.): gimnáziumi tanár. - 1914. VIII. 14: lépett a r-be, 1919. XII. 19: ünn. fog-at tett, 1920. I. 11: pappá szent. A bpi tudegy-en termrajz-kémia szakos tanári okl-et szerzett. 1920: Hercegszántón, 1921: Szentgotthárdon kp., 1923: Baján, 1936-48: Székesfehérvárt gimn tanár. - M: Növénytan. A gimn., reálgimn. 5. o. sz. és reálisk. 6. o. sz. Kerékgyártó Árpáddal. Bp., 1928. - Termrajz. A gimn., reálgimn. és reálisk. 1. o. sz. Uazzal. Uo., 1928. - Az ember és állatok termrajza. A gimn. és leánygimn. 6. o. és a reálisk. 7. o. sz. Uazzal. Uo., 1929. (2. kiad. A fiú és leányközépisk. sz. 1934) - Termrajz. A gimn., reálgimn. és reálisk. 2. o. sz. Uazzal. 2. átd. kiad. Uo., 1929. - A növények termrajza. A fiú- és leányközépisk. sz. Uazzal. Uo., 1934. (A SZIT középisk. tankv-ei) (2. kiad. A fiú- és leánygimn. részére. 1934) - Egészségtan. A fiú és leánygimn. 3. o. sz. Melly Józseffel és Párdányi Emillel. Uo., 1937. (A SZIT középisk. tankv-ei) - Egészségtan. Uaz a 4. o. sz. Uazokkal. Uo., 1937. (Uaz) - A ház és kert termrajza. A gimn. és leánygimn. 1. o. sz. Kerékgyártó Árpáddal. Uo., 1938. (Uaz) - A m. föld és az idegen tájak termrajza. A fiú és leánygimn. 2. o. sz. Uazzal. Uo., 1938. (Uaz) - Légoltalmi ismeretek. 1. A fiú és leánygimn. s a fiú és leánypolg. isk. 1., 2., 3. o. sz. Székesfehérvár, 1938. (3. kiad. 1941) - Uaz 2. A gimn. 4., a leánygimn. 4-5. és a polg. fiú és leányisk. 4. o. sz. Uo., 1938. (3. kiad. 1941) - Uaz 3. A fiú és leányközépisk. 5. s a fiú és leány középfokú szakisk. 1. o. sz. Bp., 1939. (3. kiad. Székesfehérvár, 1942) - Uaz 4. A fiú és leányközépisk. 6. s a fiú és leány középfokú szakisk. 2. o. sz. Bp., 1939. (3. kiad. Székesfehérvár, 1942) - Uaz 5. A fiú és leányközépisk. 7. s a fiú és leány középfokú szakisk. 3. o. sz. Bp., 1939. (3. kiad. Székesfehérvár, 1942) - A természet élő világa. A gimn. és leánygimn. 5. o. sz. Kerékgyártó Árpáddal. Bp., 1939. (A SZIT középisk. tankv-ei) - Vegyi ismeretek. A líc. és leánylíc. 3. o. sz. Straub Ferenccel. Uo., 1940. (SZIT líc. tankv-ei) - Közlekedési ismeretek. A fiú és leányközépisk., középfokú szakisk., polg. isk., iparos- és kereskedőtanonc isk. sz. Összeáll. Székesfehérvár, 1941. (2. kiad. 1944) - Egészségtan. A gimn. 8. o. sz. Melly Józseffel és Párdányi Emillel. Bp., 1942. (A SZIT középisk. tankv-ei) 88

Schem. Cist. 1942:251. - Jámbor 1942:297. - Tóth 1948:123. - Gulyás XVIII:1085. - Diós 1999:145. (12143.)