Magyar Katolikus Lexikon > M > Mindszenthy


Mindszenthy András (Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm., 1523.-Nagyszombat, 1577. márc. 22.): kanonok. - A krakkói egy-en tanult. Nagyváradon pappá szent. Hitszónok, majd knk. s a kápt. isk. ig-ja. Zaberdi Mátyás halála után 1556: kápt. helynök. 1557: a kápt. feloszlatása után Nagyszombatba ment, ahol 1567: Oláh Miklós esztergomi knk-ká és sasvári főesp-sé nevezte ki. Végrendeletében 3000 tallért hagyott török foglyok kiváltására, szegény diákok és árva leányok segélyezésére. - M: Notata pro usu concionatorum. Kz. a bpi Egy. Kvtárban. Evangélium-magyarázatok az év napjaira. 88

Zelliger 1893:334. - Kollányi 1900:174. (s.v. Mindszenti) - Szinnyei VIII:1433.