Magyar Katolikus Lexikon > M > Miller


Miller Jakab Ferdinánd, brassói (Buda, 1749. dec. 15.-Pest, 1823. nov. 22.): történész, könyvtáros. - A középisk-t Budán és Székesfehérvárt végezte, majd Bécsben, Egerben és Nagyszombatban jogot tanult. 1771-73: Itáliában és a ném. nyelvter-en utazgatott mint Batthyány József hgprím. titkára. 1773: a pozsonyi érs. kvtár őre. - 1776-98: a nagyváradi kir. főgimn., 1780. IX. 1: az akad. tanára. 1781: bölcs. dr., 1782: kv-vizsgáló, 1788. VI. 30-1798: a jogakad. tört. és stat. tanára, gr. Széchenyi Ferenc Catalogusa szerkesztésében működött közre. 1803: a M. Nemz. Múz. őre, 1808: ig-ja. 1817: cs. kir. tanácsos. 39 műve jelent meg. - Fm: Oratio panegyrica... Nagyvárad, 1779. - Sztzipionak álma. Uo., 1780. - Gestraftes Büchelcen... Uo., 1780. - Positiones historico-criticae... Uo., 1781. - Precognita statistica. 1-2. köt. Viennae, 1792. - Fragmenta veteris typographiae Magno-Varadiensis. Pest, 1803. - Versuch patriotischer Vorschlaeger zur Aufnahme der ung. Sprache. Uo., 1806. - Nemes m. hazánk hajdani dolgait tárgyazó tudósítás. H.é.n. 88

Szinnyei VIII:1415. - MIL II:218.

Miller, William (Pittsfield, Mass., USA, 1782. febr. 25.-Hampton, N.Y., USA, 1849. dec. 20.): az →adventisták alapítója. - Az 1812-es háború veteránja, New York külvárosában farmer. 1814: bapt., 1831: prédikátor lett. Tanulmányozni kezdte az ósz-i próféciákat, és Dán 8,14 alapján 1843. III. 21-re jósolta Krisztus 2. eljövetelét. Számos bapt., metodista, presbiteriánus és kongregacionalista prédikátor hitt neki. A mondott nap elmúltával Mt 25,1-6 alapján 1844. III. 21-et, végül 1844. X. 22-t hirdette az ítélet napjának. Követőit milleristáknak hívták, számuk a jóslatok meghiúsulása után megcsappant, de különböző értelmezésekkel több adventista szekta nőtt ki belőlük. **

LThK I:161.