🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Milde
következő 🡲

Milde, Vinzenz Eduard (Brünn, Cseho., 1777. máj. 11.-Bécs, 1853. márc. 14.): tanügyi író, hercegérsek. - 1800: szent. pappá. 1806-10: a bécsi egy-en a neveléstud. első tanára. 1811: lemondott és lpászt. lett. 1823: Leitmeritz pp-e, 1832: bécsi érs.

Tankv-ét évtizedeken át használták a szem-ok, ill. tanítóképző int-ek. - 1822: a magyar nemz. zsin. elrendelte, hogy Mo. összes papnev. int-ében használják ~ ped. kv-ét. - ~ az elsők között volt az eu. nevelési teoretikusok között, aki a nevelés lélektani megalapozására törekedett. „A lélektan az egyetlen alap, melyre neveléstant lehet építeni.” Szerinte a nevelés célja: a növendékből erkölcsi személyiséget formálni. Ennek eléréséhez az ember összes adottságát és képességét harmonikusan kell fejleszteni, a nevelt egyéniségéhez alkalmazkodó, term-es módszerekkel. A ped. hatásoknak igazodniuk kell a fejlődés addig elért szintjéhez, nem siettethetik a természetes érési folyamatokat. Helytelen az érzelmek és a vágyak ped. célú elfojtása; ezeket a ped. cél irányába ható, helyes mederbe kell irányítani. - Fm: Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde zum Gebrauch öffentlicher Vorlesungen. 1-2. köt. Bécs, 1811-13. M.I.

LThK 1993. VII:251.