Magyar Katolikus Lexikon > M > Mikola


Mikola, v. Szatmár vm. (Micula, Ro.): plébánia a v. egri, majd szatmári egyhm. ugocsai, majd szatmári esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Lakói 1552 u. ref-ok lettek. 1747: Szatmárnémeti, majd Zajta, Lázári, Kökényesd filiájából 1947: alapították újra. Mai Szűz Mária Kirnő-tp-át 1926: építették. Anyanyelve 1940: m., rum., ruszin. - Filiái 2003: Egri, Sándorhomok, Szárazberek. - Plébánosai: Gellért Lőrinc, 1957: Barna József, 1974: Sisz István, 1976: Vizauer Ferenc, 1978: Kühn Pál, 1984: Teffenhárt István, 1988: Ulmer Mihály, 1991: Barota Ottó, 1994: Melega Péter, 1998: Barota Ottó. - Lakói 1940: 251 r.k., 1041 g.k., 1 g.kel., 1 ev., 857 ref., 144 izr., össz. 2295; 1998: 442 r.k.; 2000: 637 r.k., 377 g.k., 621 ref., 839 g.kel., 341 pünkösdista, össz. 2883. Barota Ottó

Schem. Szat. 2000:29. - Bura 2003:62.

Mikola Ferenc (Szamosfalva?, Kolozs vm.-1557): erdélyi főúr. - M. Ferencnek és Somkereki Erdélyi István leányának, Potentiának a fia. 1509: Krakkóban egy. hallg. s a bursa Hungarorum tagja. 1537: erdélyi alvajda és székely ispán, 1542: erdélyi alhelytartó. A Szapolyai család híveként játszott szerepet. ~ a szamosfalvi tp. építtetője, ahová eltemették. V.S.

Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. Kolozsvár, 1943:194. - Tonk 1979:276. (1269.)

Mikola Jakab Balázs, zalánkeméni (14-15. sz.): megyéspüspök. - A MA-ban 1419. XII. 8-1421. X. 18: vál., 1422. XI. 20-1459. III. 12: tényl. szerémi mpp. Fraknói szerint 1420. V. 13: nevezte ki V. Márton p., amit utóbb Zsigmond kir. elismert, de egy 1421. X. 18: kelt okl. is csak vál. pp-nek jelöli; itt 1422. X. 20-tól 1436 végéig tényl. szerémi mpp. IV. Jenő 1433. VII. 26: a regensburgi Snospudger Konrád OESA-t nevezte ki, de őt Zsigmond nem fogadta el, a m. okl-ben nem említik. - Utóda 1463: Orbán. T.E.

Gams 1873:379. (s.v. Jacob Blas Mikola de Szalánkemén; 1420. V. 13-1432: szerémi pp.) - Fraknói I:454. (†1433!) - Schem. B-D-S. 1900:46. (27.) (utóda 1462: Orbán) - Gašić 1944:56. (39.) (1420. III. 20: megerősített pp.; 1459. III. 12: még említik. Utóda 1462: Orbán)

Mikola László, szamosfalvi, br. (Sárospatak, Zemplén vm., 1665. jún. 8.-Bécs?, 1742. ápr. 16.): genealógus. - Apja, M. Zsigmond I. Rákóczi György seregével esett tatár fogságba, hazatérte után Apafi Mihály titkos tanácsosa, Kolozs vm. főispánja. ~ Kolozsvárt a jezsuitáknál tanult. 1697: az erdélyi kancelláriánál nyert alkalmazást, kir. táblai ülnök. - M: Lampas pietatis Accensa... Kolozsvár, 1694. - Régi nagy emlékezetű Kemény Família Genealógiája... Kiad. Uo., 1701. - Genealógia. Uo., 1702. - Genealogia perillustris familiae Mikola de Szamosfalva... München, 1730. - Historia genealogica-transylvanica... H.n., 1731. P.M.Zs.

Szinnyei VIII:1360.