Magyar Katolikus Lexikon > M > Mikita


Mikita József (Alsóhalas, Ung vm., 1895. ápr. 27.-Ungvár, 1971.): g.k. parókus. - A teol-t Ungvárt és Bpen végezte. Kaszómezőn (Máramaros vm.) parókus, ahol az 1930-as években új tp-ot épített, amit 1945 u. a pravoszlávoknak adtak. A szovjet hatóságok 1949: komm. elleni prédikációval, m. újságok olvasásával, otthoni m. beszéddel vádolva s az aposztázia megtagadásáért 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956: rokkantként került haza, agyvérzésben halt meg. 88

Pilinyi 1943:60. - Hetényi Varga I: 502. Arck. - Dupka 1993:60.

Mikita Sándor (Alsóhalas, Ung vm., 1855. nov. 14.-Sátoraljaújhely, 1910. máj. 27.): parókus, kanonok. - A gimn-ot Ungvárt, a teol-t Bpen végezte. Bécsben az Augustineum növ-eként teol. dr. 1880: Ungvár-Ceholnyán kp., majd teol. és tanítóképzői tanár. 1896: irodaig., 1900: budafelhévízi c. apát, 1907: az ungvári szegyh. parókusa. - A Kelet és a Felvidéki Sion lapokban szembefordult a m. lit. nyelv bevezetésének törekvésével. Szerinte a nép nyelve a lit-ban csak a diákonus által mondott könyörgésekben érvényesülhet. A Hittud. Folyóirat munk. Prédikációi egyh. lapokban. - Fm: Institutiones de Ss patribus. Ungvár, 1890. - Rukovodsztvo vo cerkovnij Typikon. Uo., 1890. - G.k. liturgika. Uo., 1891. - Gör. szert. kat. elemi liturgika. Uo., 1892. - Elemi egyhtört. Uo., 1894. - Egyhtört. főbb vonásokban, tekintettel a gör. kath. egyh-ra. Uo., 1899. - Kis káté. Uo., 1901. (m. és ruszin nyelven) - Közép-káté. Uo., 1901. (m. és rutén nyelven) - 1890-1902: öt m. és ruszin nyelvű imakv. - Szerk. 1899-1901: a Felvidéki Siont. P.I.

Kelet 1888. X. 28; XI. 18; XII. 9; XII. 23. - Szinnyei VIII:1316. - Szabó 1913:131. - Bendász István közlése