Magyar Katolikus Lexikon > M > Mikes-féle diploma


Mikes-féle diploma, 1699: a →Diploma Leopoldinum 2. kiegészítése, az erdélyi katolikusok jogait megerősítő rendelkezés, melyet →Mikes Mihály gróf vitt Bécsből Erdélybe. - A ~ szerint 1. a kat-ok az →egyházi tized lelkészeknek járó negyedét ne a prot. lelkésznek, hanem saját papjuknak fizessék; 2. a főhivatalokra fölterjesztett 3 jelölt közül az egyik r.k. legyen; 3. városi és közs. hivatalokba kat-okat is válasszanak; 4. a kat-okat sértő törv-eket töröljék el. - Mivel a ~t nem iktatták az erdélyi törvénykv-be s a kat-okat bántó törv-eket nem törölték, a ~nak nem lett törv. alapja. 88

Marton 1993:86.