🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mikecs
következő 🡲

Mikecs László (Bihardiószeg, Bihar vm., 1917. szept. 27.-Taganrogi fogolytábor, SZU, 1944. dec. 4.): gimnáziumi tanár, csángókutató. - Ref. Cegléden és Aszódon tanult, ahol 1935: az ev. gimn-ban éretts. Az Eötvös Koll. tagjaként a Pázmány Péter Tudegy-en m-ném. szakos tanári okl-et szerzett. 1938. VII-VIII: Romániában egy Gusti vez. szociológiai tábor résztvevője, 1939: koll. ösztöndíjasként beutazta Óromániát. 1941. V. 1- 1944: Kolozsvárt a középisk. tanárképző int. gyakorló gimn. tanára; →malenkij robotra a SZU-ba hurcolták. - A moldvai →csángók történetét és néprajzát kutatta. - Írásai: M. Élet (1940:11. sz. Vélemény a csángók dolgában), Hitel (1943:8. sz. M. nevek, 1944:189. A magyarság és szomszédai), M-ok és románok (Bp., 1943: 441. A Kárpáton túli magyarság), Termés (1943. I:76. Romantikus önszemlélet szomszédságunkban, II:69. A m. önszemlélet változása, III:133. Az egykönyvű m-ság. 1944: A kiásott palota) - M: Románia. (Úti jegyzetek) Bp., 1940. (2. kiad. 1940) - Csángók. Uo., [1941] (Bolyai kv-ek) - A moldvai katolikusok 1646-47. é. összeírása. Kolozsvár, 1944. (Erdélyi tud. füz. 171.) - Új erdélyi tudomány. Jegyzetek a Erdélyi Tud. Int. működéséhez. Uo., 1944. (Uaz 190.) 88

Jámbor 1942:196. - Erdélyi Múz. 1945. (Szabó T. Attila: ~) - M. Nyelv 1947: 2/3. sz. (Mikesi Sándor: ~) - MÉL II:207. - Ethnográfia 1969:634. (Kósa László: ~ emlékezete [*Érdiószeg!]) Arck. - MNL III:618. - RMIL III:578. (*Diószeg!)