Magyar Katolikus Lexikon > M > Mijakics


Mijakics Gábor (†Glac vára, Szilézia, 1686): görögkatolikus fölszentelt püspök. - Bazilita szerz. volt, a márcsai ktorban élt. 1662. XII. 29: megjelent Petretics Péter zágrábi r.k. pp. előtt, s bemutatta neki Koszmász korinthusi gör. érs. Győrben 1607. X. 30: kiadott rendeletét, amelyben az általa fölsztelt Vratanja Simont kinevezte a mo-i és horvát-szlavón gör. kat-ok pp-évé. Petretics pp. a szláv nyelven, cirill betűkkel írt rendeletet szóról szóra, de lat. betűkkel lemásoltatta, s e fontos okiratnak csak ez a példánya maradt meg. 1663: ~t szvidnici cpp-ké nevezték ki. Ő azonban - föltehetően a zágrábi r.k. pp-kel való ellentétei miatt - ort. pp-kel szteltette föl magát és az unió felszámolására törekedett. Részt vett a Zrínyi-Frangepán-összeesküvésben, ezért a sziléziai Glac várának börtönébe zárták. - Utóda 1671: Zorcsics Pál. P.I.

Karácsonyi 1906:195. - Regnum 1936:161. - Gams 1873:381. - Fraknói 1895:392.