🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Merli
következő 🡲

Merli Rezső Rudolf (Mezőpetri, Szatmár m., 1929. okt. 3.-): plébános. - 1943. IX: a nagykárolyi piar. gimn., 1946. IX: a szatmárnémeti ppi konviktus lakójaként az áll. m. gimn. tanulója, ahol 1950. VI: éretts., a teol-t a szatmárnémeti Papnev. Int-ben kezdte. →Czumbel Lajos 1951. III. 11-i elhurcolása után meg kellett szakítania teol. tanulm-ait, 'magánúton' tanult tovább s a szomszédos egyhközs., Szaniszló kántora. 1952. V-1955: IX: munkaszolgálatos. X. 3: folytathatta a teol-t, 1959. V. 24: pappá szent. Avashután, 1959. X: Erdődön kp., 1962. VIII: Kökényesden, 1966. XI. 1: Mezőfényen plnos. Közben 5x műtötték a szemét, s látása megmentése érdekében 1989: kitelepült No-ba. Sikeres műtét után Bubesheim és Riedhausen (augsburgi egyhm.) ném. nyelvű plnosa. M-ul ír. - Írásai: Életünk, Sathmarer Heimatbrief (2000-ig kb. 20 sváb település tört.), Szatmári Friss Újság, Új Ember, Vasárnap. - M: Mezőpetri tört. Mezőpetri-Bubesheim, 1999. - Mezőfény tört. Bubesheim, 2001. - Harminckét település tört. H.n., 2002. (Otthonom Szatmár m. 16.) s.k.

Tempfli-Sípos 2000:136.