Magyar Katolikus Lexikon > M > Mennyey


Mennyey József (Kisdovorán, Nyitra vm., 1823. febr. 9.-Szombathely, 1889. máj. 1.): tanfelügyelő. - A gimn-ot Érsekújvárt és Nyitrán végezte, 1840 k. belépett a piar. r-be. 1848: elhagyta a r-et, tanítóképző int. tanár az érsekújvári kir. kat. tanítóképzőben, 1856: a kalocsai érs. tanítóképző int-ben 1860: uo. ig. 1869: Árva és Turóc vm., 1873-88: Vas vm. tanfelügy-je. A kat. ped. tankv-eiben a gyakorlati életre való ker. nev. elveit fejtette ki. Elsőként szervezett külön isk-kat a cigánygyermekek számára. - Fm: Életintelmek. Bécs, 1860. - Sárközi árvízkv. Szerk. Kalocsa, 1862. - Ált. tanítás- és tanodai neveléstan. Pest, 1866. - Nevelés- és tanítástan. 1-3. köt. Kalocsa, 1866-67, 1875. - Szabadság, tekintély és egyh. Írta W. Ketteler. Átdolg. Uo., 1863. - Álneve: Bajnai. M.I.

Szinnyei VIII:1084.