🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mengyelejev
következő 🡲

Mengyelejev, Dmitrij Ivanovics (Tobolszk, Szibéria, 1834. jan. 27.-Szentpétervár, 1907. jan. 20. [a régi naptár szerint]): vegyész, az elemek periódusos rendszerének felfedezője. - Egyetemi tanulmányait Tobolszkban és a szentpétervári tanítóképzőben végezte. 1857: a szentpétervári műegy. mtanára, 1864: kémia prof-a. 1859-61: Heidelbergben dolg. 1867-90: a szentpétervári egy. prof-a. 1893: az orosz mérésügyi hivatal vez-je. - Kémia tankv-ének (A kémia alapelvei, 1868-70) írásához rendszerezte az addig ismert 61 elemet atomsúlyuk növekvő sorrendje szerint, valamint kém. és fiz. jellemzőik alapján, és felismerte, hogy periodikusan besorolhatók rokon tulajdonságú csoportokba. ~vel egyidőben, de tőle függetlenül No-ban Lothar →Meyer is hasonló táblázatot készített. ~ addig még ismeretlen elemek létét és tulajdonságait jósolta meg táblázata üres helyei alapján, ami elősegítette azok felfedezését (pl. gallium, szkandium, germánium). A periódusos rendszer alapvető fontosságúnak bizonyult a 20. sz. termtud-os felfedezésekben. ~ foglalkozott fizikai kémiával (felfedezte a gázok kritikus hőmérsékletét) és a kémia gyakorlati alkalmazásaival (szén- és nyersolajtelepek kérdései). - Több külf. tud-os testület (köztük a MTA) választotta tb. tagjává, amit azonban a Cári Tud. Akad-tól szabadelvű nézetei miatt nem kapott meg. N.D.

NCE IX:646. - Budó III:320. - Simonyi 1978:324.