Magyar Katolikus Lexikon > M > Mellau


Mellau István (Nagyvárad, Bihar vm., 1875. nov. 18.-Nagyvárad): plébános. - A teol-t Szatmárnémetin és Nagyváradon végezte 1899. X. 1: pappá szent. és Debrecenben polg. isk. tanári okl-et szerzett. Debrecenben főreálisk. hittanár, 1916: a gyulai ppi konviktus elöljárója, a nagyváradi tanítóképző tanára és internátusi ig. 1923: Margittán esp-plnos, p. kamarás, a Kat. Népszöv. ker. elnöke. 1943(?): Nagyvárad-Újváros plnosa. - M: A bérmálás előmunkálatai. Nagyvárad, 1906. - A hitelemzés módszere. Melléklet Hám: Hitelemzéstanához. Uo., 1917. - Téli előadások. H.é.n. - És most menj, Isten oltalmában járj. Az életre való tanácsok fiatal leányok számára. Írta F. Imle. Ford. Uo., 1922. - A nép lelke. H.é.n. - Az élet megszentelése. H.é.n. - Kisebb misztériumok. Losonczy Gáborral. H.é.n. - Jairus leánya. Bibliai zenés dráma. 5 fv. Losonczy Gáborral. Margitta, 1927. 88

Schem. Mv. 1901:153. - Ki kicsoda? 1931:76. Arck. - Schem. Mv.-Szat. 1931:91. - Várady-Berey 1934:318. - Pilinyi 1943:167.

Mellau Márton (Csanálos, Bihar vm., 1884. nov. 1.-Bp., 1961. ápr. 3.): pap, gimnáziumi igazgató. - 1907. VII. 4: Nagyváradon pappá szent. 1912: Debrecenben zárdalelkész, 1917: a →Svetits Leánynevelő Intézet tanítónőképzőjének, 1928: gimn-ának ig-ja. 1948: nyugalomba vonult. A Svetits-alapítást továbbfejlesztve megalapította a →Magyarok Nagyasszonya Leánygimnáziumot, a 3 é. nőiparisk-t és az ipari középisk-t. Az alapítvány vagyonából megépítette a Svetits-bérházat, melynek jövedelméből tervszerűen fejleszthettek. - Közzétette: A debreceni Miasszonyunkról nev. szegény iskolanővérek vez. alatt álló tanítónőképző, keresk. tanf., polg. és el. leányisk. 1916/17-1929/30. évkv-e. (12 db) Debrecen, 1917-30. - A Magyarok Nagyasszonyáról nev. debreceni r.k. leánylíc. 1930/31-1942/43. értes. (13 db) Uo., 1931-43. - A debreceni r.k. tanítóképző-int. 1930/31-1941/42. értes. (12 db) Uo., 1931-42. - A debreceni Svetits-int. r.k. polg. leányisk. és a vele kapcsolatos nőiparisk. el. leányisk. 1934/35-1937/38. (4 db) Uo., 1935-38. - A debreceni Svetits leánynev. int. r.k. Szt Márta ipari leányközépisk. és nőiparisk. 1940/41-1946/47. évkv-e. (5 db) Uo., 1941-47. - A debreceni Svetits-intézeti r.k. leánylíc. és tanítónőképző int. 1942/43-1946/47. évkv-e. (4 db) Uo., 1944-47. - A debreceni Svetits leánynev. int. Magyarok Nagyasszonyáról nev. r.k. leánygimn. 1943/44-1946/47. évkv-e. Uo., 1944-47. 88

Gimn. Évkv-ek 1960-61. - Értesítők 2:238.