Magyar Katolikus Lexikon > M > Meletiosz


Meletiosz, Szt (Meliténé, Örményo., 300 u.-Konstantinápoly, vsz. 381): püspök. - A →niceai zsinat utáni ariánus viták határozták meg életét. 358: Szebaszte pp-e, de hamarosan Bereába kellett menekülnie az →ariánusok elől. Amikor 360: →Eudoxioszt, az ariánus antiochiai pp-öt konstantinápolyi pp-ké választották, Cezáreai →Akakiosz (jóllehet maga is ariánus volt), annak reményében, hogy helyreáll az egység, ~t választatta meg Antiochia pp-évé. ~ azonban a →niceai hitvalláshoz ragaszkodott. Ezért az ariánusok innen is elűzték; ~ a szülőföldjére menekült. Hívei megtagadták a közösséget utódjával, s létrehozták az ún. ~-féle szakadást. - ~ 362: tért vissza Antiochiába, miután Julianus Apostata cs. (ur. 331-363) visszarendelte székhelyükre a száműzött pp-öket. Alexandriai Szt Atanáz megpróbálta helyreállítani az egységet Antiochiában. Caralisi →Lucifer pp. azonban nem értett egyet a félariánusokkal való egységgel, ezért Paulinus személyében újabb pp-öt szentelt, s ezzel 3 részre szakította a várost. Atanáz még Antiochiában volt, amikor 363: ~ zsin-ot hívott össze az egység érdekében. Ennek sikertelensége után 365: ~t újra száműzték. 367: ~ visszatért, de 371-78: ismét száműzetésben volt. Szt Atanáz és utóda, Péter pp. közbenjárására Damasus p. (ur. 366-384) ~t eretneknek nyilvánította. 378 végén, miután Gratianus cs. (ur. 375-383) véget vetett az ariánus uralomnak, ~ visszatért Antiochiába, megbékélt Paulinusszal, és helyreállt az egység Damasus p-val is. 379: zsin-ot tartott, s a niceaival összhangban álló hitvallást fogalmaztott meg. I. Theodosius cs. (ur. 379-394) 381: a II. →konstantinápolyi zsinat elnöki rangját ~ra bízta, aki azonban a zsin. befejezése előtt váratlanul meghalt. Temetésénél a gyászbeszédet Nisszai Szt Gergely mondta. - ~ keresztelte és szentelte lektorrá és diákonussá Aranyszájú Szt Jánost, aki egy beszédében megemlékezik ~ról. Nagy Szt Vazul az arianizmussal szemben a kat. hit oszlopát látta benne. - A keleti egyh-ban sztként tisztelik. Ü: febr. 12., aug. 23/24; a MR-ban febr. 12: említik. **

BS IX:296.