🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mekcsei
következő 🡲

Mekcsei István (Ger[e]de?, Baranya vm., 1500 k.-Várkony, vsz. Borsod vm., 1553. márc. végén): várkapitány. - Testvérei: György, László szepesi prép-ok, s János pp. Fiatalon lett katona, 1547: Huszt várának várnagya, Máramaros vm. alispánja. 1551-52: az egri vár várnagya, Dobó István helyettese, várkapitány. 1552. VII. 9: az ÉK-Mo. vm. részgyűlésen Dobót képviselte, eredménytelenül kért katonát Eger védelmére. IX. 9-X. 18: a 30x-os túlerő ellen a 39 napos ostrom idején a tartalék csapat parancsnoka. XI. 22: az ÉK-Mo. vm. gönci gyűlésen segítséget kért a vár helyreállításához, amit elutasítottak, erre Dobóval együtt lemondott. Várkonyban a katonái s a lakosság közötti összetűzésben orvul megölték. Tinódi Sebestyén szerint a szepesi kápt-ban nyugszik. 88

Honismeret 1987:4. sz. (Hol halt meg Mekcsei István?)

Mekcsei János, Meliche, OP (†1518): fölszentelt püspök. - 1502. XI. 7: oroposzi fszt. pp-ként Bakócz Tamás esztergomi érs. spp-e. Utóda az oroposzi c-en 1521. IX. 13: Herchi Mihály. - 1502. XI. 7: a vatikáni regesztában tévesen Joannes de Melichének írták nevét. Tudjuk, hogy ~ 1508-09: az esztergomi egyhm-ben főesp., s vsz. helynök. 1503: a szepesi kápt. irataiban szerepel a neve, a prépsági tp. oltárait, képeit, szobrait látta el búcsúkkal. 1504: a terebesi plébtp-ba ~ vezette be a pálosokat Bakócz Tamás érs. megbízásából. Vsz. ezekben az években körutat tett a Szepességben, tp- és oltárszenteléseket végzett, köztük vsz. a lőcsei főoltárt is. **

Eubel III:281. (s.v. Joannes de Meliche) - Ars Hungarica 1988/2:177. (Végh János: Pál mesterről és a lőcsei főoltárról)