Magyar Katolikus Lexikon > M > Mehrle


Mehrle Tamás Erik, OP (Zidovice, Prága mellett, Cseho., 1912. febr. 14.-Fribourg, 2002. szept. 12.): egyetemi tanár, svájci magyar főlelkész. - Apja cukorgyári tisztviselő volt. Az el. isk-t Nagycenken (Sopron vm.) végezte. 1931: a soproni bencés gimn-ban éretts. Szombathelyen 1932. VIII. 28: lépett a r-be. A teol-t Grácban, 1932-38: St-Maximinban (Fro.) végezte. 1937. VII. 18: Toulonban pappá szent. 1938: Rómában az Angelicum egy-en tanult tovább, itt 1940 őszén teol. dr. Hazatérve Bpen a r. főisk. dogmatika tanára. 1950 őszén a veszprémi szem. fil. tanára. 1951: a szem. feloszlatása után a bp-kőbányai szerelvénygyár munkása. - 1956. XI: Au-ba menekült, majd a rfőn. kívánságára az Adalbertinumba, a fribourg-i (Svájc) rházba került, s magánegyetemisták lelkésze lett. 1960. X: a fribourg-i egy. spekulatív dogmatika tanszékének rk., 1965. X: r. tanára. 1968-ig lat-ul, 1972-ig fr-ul és ném-ül adott elő. Közben 10 é. a fribourg-i Adalbertinum perjele, két ízben a teol. kar dékánja. Jelentős szerepet játszott a kar tanulmányi r-jének újjászervezésében. Svájcba érkezése óta a m-ok lelkipásztora, 1978-2001: főlelkésze. Előadásokat, lelkigyakorlatokat tartott Svájcban, Fro-ban és No-ban. - Fm: Die Jungen Ungarn in der Schweiz. Luzern, 1959. (Klny.) - Egy az Isten. Róma, 1975. (Teol. kiskvtár II/3.) (=Alszeghy 1983. III. is) - A magyar pasztoráció problémái. Youngstown, Oh., 1978. s.k.

Cat. OP 1948:30. - World of Learning. London, 1961/62:962. - Somogyi 1982:227. (*Sopron; a freiburgi egy. [NSZK] tanára) - Alszeghy 1983. VI:461. (*Sopron) - Borbándi 1992:228. (*febr. 12.) - Nagy 2000:641. (* febr. 12.) - Nagy II:251. (a fribourg-i egy. [Svájc] tanára)