🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Meggyes
következő 🡲

Meggyes Ede (Nagyvárad, Bihar vm., 1912. febr. 20.-Bp., 1954. dec. 19.): gimnáziumi tanár. - M-lat-fil. szakos középisk. tanári okl-et szerzett és drált. 1941. I: a mátyásföldi Corvin Mátyás Gimn. tanára. - M: A papi méltóságról. Aranyszájú Szt János: A papságról. + Szt Ambrus: Az egyh. ffiak kötelességei. Szemelvények. Ford. Gulovits Andorral. Bp., 1944. (Ker. remekírók 4.) 88

Jámbor 1942:220. - Gulyás XVIII:736.