Magyar Katolikus Lexikon > M > Megerlein


Megerlein, Johannes (†Szenterzsébet, 1441 e.): plébános. - 1401: a bécsi egy-en tanult, 1404: baccalaureus artium, 1409: magister artium és a bécsi egy. jogi karának hallg-ja, 1410: licenciatus artium. 1418: Padovában orvosdr. 1428: kolozsvári, 1438-39: nagydemeteri, végül szenterzsébeti plnos. V.S.

Békefi Remig: A népokt. tört. 1540-ig. Bp., 1910:342. - Acta Hist. Artium 1968:3-4. sz. (Entz Géza: Die Baukunst Transilvaniens im 11-13. Jahrhundert) - Tonk 1979:249. (893.) - Jakó 1990:101, 151.