Magyar Katolikus Lexikon > M > Megújulnak a dicsőséges magyar nemzetnek régi sebei...


Megújulnak a dicsőséges magyar nemzetnek régi sebei..., 1704. jan.: magyar és latin nyelvű kiáltvány. - Ráday Pál (1677-1733), 1703. X-től II. Rákóczi Ferenc belső titkára fogalmazta, a nagyszombati nyomdában korábbi keltezéssel (1703. VI. 7.) készült. Fölsorolta a Habsburg kir-ok (főként I. Lipót, ur. 1657-1705) és kormányaik törvénysértéseit, szószegéseit, melyek kényszerítették a m. nemz-et és Rákóczit arra, hogy jogait és szabadságát fegyverrel védje meg. I. 2: a kir. megbízta Széchenyi Pál kalocsai érs-et (1696-1710), hogy kezdjen tárgyalni Rákóczival. 88

Horváth M. VI:329. - MTK II:530.