Magyar Katolikus Lexikon > M > Maywald


Maywald József, Szt Imréről nev., Piar (Pest, 1849. júl. 20.-Bp., 1911. okt. 28.): gimnáziumi tanár. - A gimn. 4 o-át a pesti piar-knál végezte. 1864. VIII. 31: lépett a r-be, váci próbaéve után Kecskeméten tanult. 1871: fog-at tett, 1872: pappá szent., gör-lat-mat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1869: Magyaróváron, 1871: Nagykanizsán, 1873: Szegeden, 1874: Nagykanizsán, 1878-1909: nyugdíjazásáig Bpen gimn. tanár. 1870: tanult meg gyorsírni, 1890: gyorsírás tanári okl-et szerzett, azután haláláig a gyorsírást is tanította. A Gabelsberger-Markovics gyorsíró rendszer első szaktekintélye. 1910: betegszabadságon. - Az Orsz. M. Gyorsíró Egyes. alapító tagja, 1880-97: aleln., 1891-1910: a Gyorsírástanárokat Vizsgáló Biz., a Bpi Filológiai Társ., a Kat. Középisk. Tanáregyes. ig-tanácsának s az MTA klasszika-filol. biz. tagja. - Cikkei: Ókori lex. 1-2. köt (a görög-római magánrégiségek) - M: Gör. régiségek Goethe «Iphigenia auf Tauris» cz. drámájában. Bp., 1884. (Klny. bpi kegyes-tanítórendi főgimn. értes.) - Gör. nyelvtan, rövid, áttekinthető előadásban. Függelék: az ión szójárás alaktana. Gimn. haszn. Uo., 1887. (4. kiad. 1900) - Gör. gyakorló és olvasókv. Gimn. haszn. I. r. A név és a szabályos w végű ige. Az V. o. sz. Uo., 1887. (3. kiad. Uo., 1897); II. r. Szemelvények Xenophonból. Uo., 1888. (3. kiad. 1901) - Módszertani kérdések a gyorsírás köréből. Uo., 1901. - Iphigenie auf Tauris. Írta J. W. Goethe. Bev. és magyarázta. Uo., 1902. (Jeles írók isk. tára 12.) - Régebbi és újabb egyh. énekek 4 szerepre alkalmazva. S.a.r. Zehery Imre. Új kiad. Uo., 1905. - Gör. olvasókv. A gimn. 5. o. sz. M. J. tankv-einek fölhasználásával szerk. Jirka Alajos. [1937] - Kz-ban maradt Goethe: Iphigenia magyarázata. - Bpen 1884-85: a Gyakorló Gyorsíró szerk-je. 88

Szinnyei VIII:942. - KL III:294. - Kis József: ~ emlékezete. Bp., 1937. (A M. Gyorsírói Szle kvtára) - Makoldy 1940:48. (†okt. 29.) - Koltai 1998:252. - Gulyás XVIII:724.