🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Maxwell
következő 🡲

Maxwell, James Clerk (Edinburgh, Skócia, 1831. nov. 13.-Cambridge, 1879. nov. 5.): fizikus, az elektromágnesség elméletének kidolgozója. - Ref. Edinburghban és Cambridge-ben tanult mat-t és fiz-t. 1856: Aberdeenben, 1860: a londoni King's College-ban prof. 1865-71: visszavonult birtokára, és a kísérletező Michael →Faraday erőtér- és erővonal-elképzeléseinek továbbfejlesztésére alapozva kidolgozta az elektromágnesség átfogó elméletét, melynek mat. megfogalmazása nemcsak az elektromágnesség jelenségeire (elektrosztatika és elektrodinamika, magnetosztatika és magnetodinamika) adott ált. választ, hanem 1860: az - akkor még fel nem fedezett - elektromágneses hullámok létezését is kikövetkeztette. 1868: elméletileg meghatározta terjedési sebességüket, amit a fénysebességhez közeli értékűnek talált és ebből a két jelenség kapcsolata is következett. Egyenletei a fény elektromágneses elméletét is szolgáltatják. - A kinetikus gázelmélet terén ~ nevéhez fűződik a gázok atomjai sebességeloszlásának meghatározása valószínűségszámítási módszerekkel (~-Boltzmann statisztika). 1866: ~ fedezte fel az ekvipartíció elvét (ti. hogy hőmérsékleti egyensúlyban a gázrészecskék minden szabadsági fokára azonos energia jut). - 1871-79: a cambridge-i egy. nevezetes Cavendish Laboratóriumának megszervezője és első vez-je. - ~ mélyen hívő keresztény volt. Műveiben a világ termtud-os megismerését a teremtés tökéletesebb megértésének tekintette, a keresztény-ellenesség racionalista korszakában. Skóciai birtokán a helyi kálvinista gyülekezet presbitereként jelentős karitatív és hitbuzgalmi tevékenységet fejtett ki. - Fm: On Faraday's Lines of Force. 1855-56. - On a Method of Making a Direct Comparison of Electrostatic with Electro-magnetic Force. 1868. - Theory of Heat. London, 1871. - Treatise on Electricity and Magnetism. 1-2. köt. Oxford, 1873. - Matter and Motion. London, 1876. - Electrical Researches of the Hon. Henry Cavendish. Szerk. Cambridge, 1879. N.D.

NCE IX:516. - Theol. Szle 1992:5. sz. (Gaál Botond: Egy nagy természettudós hite)