Magyar Katolikus Lexikon > M > Mausbach


Mausbach, Joseph (Wipperfeld, Vesztfália, 1861. febr. 7.-Ahrweiler, Rajnavidék, 1931. jan. 31.): pap, apologéta, moralista. - 1884: szent. pappá. Kölnben kp. 1892: a münsteri egy. apologetika és erkölcstan prof-a, 1918: prép. - Az 1900 k. egyh-ellenes támadások állandó tárgya volt az erkölcstan, (főleg Liguori Szt Alfonz tanítása). Erre ~ reformmal kívánt válaszolni. Javaslatai: vissza kell térni a virágzó és későbbi skolasztika nagyjaihoz; a morálist a dogmatikával összefüggésben kell tanítani; az erények rendszere adja a vázat; hangsúlyozni kell a szentírási alapokat és a kat. erkölcs termfölöttiségét; élesen szét kell választani az örökérvényű és az ideigl. normákat; meg kell szüntetni a gyóntatói kézikv-ek kazuisztikus fogyatékosságait. - Fm: Die katholische Moral. Köln, 1901. - Christentum und Weltmoral. Münster, 1905. - Religion, Christentum, Kirche. 1-3. köt. Köln, 1911. - Kath. Moraltheologie. 1-3. köt. Münster, 1915. - Thomas von Aquin als Meister christlicher Sittenlehre. Uo., 1925. - Dasein und Wesen Gottes. 1-2. köt. Uo., 1929. **

LThK VII:199. - NCE IX:511.