Magyar Katolikus Lexikon > M > Maurovich


Maurovich Antal, Maurović (Zágráb, Zágráb vm., 1851. szept. 8.-Zengg, 1908. febr. 7.): megyéspüspök. - A középisk-t Zágrábban, a teol-t az érs. papnev-ben s az újonnan alapított egy. teol. karán végezte, 1876. VII. 25: pappá szent. 1877: az Augustineumban képezte tovább magát, 1881: teol. dr., Zágrábban tanító, 1883: a zágrábi gimn. hittanára, 1891: a zágrábi egy. egyhtört. ny. r. tanára, egyidejűleg 1893: az érs. árvaint. vez-je. 1894: a teol. kar dékánja, 1895: az egy. rektora. 1895. VII. 13: zengg-modrusi mpp., IX. 5: megerősítették, X. 1: a m. főrendek közé iktatták. X. 27: pp-ké szent. 1907. VII. 5: az egyhm-t Vucsich Rókus helynök kormányozta, aki 1910. IV. 7: utóda lett. T.E.

Ogy. alm. 1896:20; 1901:21; 1905:21. - Pallas XII:421. - Kincses Kalendáriom 1909:199. (†febr. 8.) - Schem. Z-M. 1916:37. (21.) (†febr. 7.)