🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Matucsinai
következő 🡲

Matucsinai Gábor, Matuhinai (†1477. szept. 24.): érsek. - Családja a 13. sz: nagy szerepet játszó Kemény Lőrinc nádortól származik és baranyai birtokairól nyerte a nevét. Vsz. külf. egy-en végzett. 1470. V. 17: budai plnos (és Érdújhelyi szerint kir. kancellár és a p. követ biztosa); VII: már bácsi olvasóknk. Mátyás 1471. II. 14: kinevezte kalocsai érs-ké. A MA-ban 1467-71: alkancellár és (tévesen Rangoni Gábornak nevezve) 1471. IX. 17-1472. VIII. 23: vál. és megerősített, 1472-1478. IV. 1: tényl. kalocsai érs. II. Pál 1471. V. 24: megerősítette. Vsz. ez évtől Bács vm. főispánja is. Nem vett részt a Mátyás elleni összeesküvésben, aki ismételten ~ra bízta a D-i határok védelmét. 1473: a kir. megengedte neki, hogy a Dráva közelében valamelyik birtokán várat építtethessen. 1473: a lengy. és cseh kir-lyal Neisse és Troppau városokban tárgyalt a békéről. Az egyhm. több várában saját költségén zsoldosokat tartott. 1475: spp-e Lajos. - Utóda a kir. alkancellárságban 1473: László budai prép., Kalocsán 1478. II: Handó György. T.E.

Mendlik 1864:79. (1471-77: érs.) - Gams 1873:372. (1471. V. 24-1479: érs.) - Fraknói 1898:153. - Érdújhelyi 1899:56. - Eubel II:147. (1471. V. 24: érs.) - Hóman-Szekfű II:270. - Schem. Col. 1942:17. (47.) - MTK I:292.