🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mathisy
következő 🡲

Mathisy István, Mathésy, Mathissy, Mátéssy (†Győr, 1591. szept. 10.): megyéspüspök. - Vsz. Itáliában tanult. Mint klerikus Draskovich György pécsi pp. titkára volt a trienti zsin-on. 1562. II: pp-e Trientben pappá szent. 1563: győri knk., 1564: pécsi nagyprép. Rudolf kir. megbízásából lemásolta a trienti zsin. aktáit és levelezését. 1565-91: győri nagyprép. 1563: lébényi c. apát, 1569. V. 19: jászóvári prép., később Győrött kápt. helynök. 1580: az ogy. kérte a kir-t, hogy ~nak a közügyekért tett szolgálata jutalmául a kapornoki és zalavári apátságot s a tinnini ppi c-et adományozza. A kir. 1582. II. 21: csanádi pp-ké nevezte ki. XIII. Gergely p. 1583. X. 14: jóváhagyta, egyhm-je azonban a török hódoltságban volt, ezért ~ Leleszen (Zemplén vm.) élt. 1587. IX. 30: váci pp-ké nevezték ki. A p. jóváhagyást 1589. I. 23: kapta, továbbra is Leleszen, majd Győrött élt. Kinevezésekor le kellett mondania a lébényi apátságról, de kárpótlásul Pozsonyban oltáralapítvány javadalmát kapta. A hagyomány szerint váci hívei évenként 500 Ft-tal segélyezték. A győri szegyh-ban nyugszik. - M: Originalia documenta Legationis Romanae ad Conc. Tridentinum de anno 1561-62. - Utóda a csanádi c-en 1587: Szegedy Pál, a vácin (mely 1592: betöltetlen) 1593. V. 24: Szuhay István. 88

Mendlik 1864:94. (1582-87: csanádi pp.), 73. (s.v. Mathésy; 1587-91: váci pp.) - Gams 1873:370. (1582. II. 21-1587: csanádi pp.), 384. (1587-91: váci pp.) - Borovszky I:374. - Schem. Jaur. 1897:34. (463.) - Eubel III:177. (s.v. Stephanus Mattisius [Mathisy]), 345. (s.v. Mathisy) - Chobot II:553. (s.v. Mathissy) - Bedy Vince: ~ győri nagyprép. Győr, 1933. - Juhász VII:118. - Bedy 1938:377. (s.v. Mátéssy, szerinte 1580: tinnini pp. is) - Jászóvári névtár 1944:41. (nem közli! 1567-84: Bornemisza Gergely a jászói prép!) - Schem. Csan. 1980:28.